INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Vidimace a legalizace - aktuálně - webinář

Termín Místo Lektor Cena Přihláška
ZMĚNA TERMÍNU (PŮVODNĚ 9.11., NYNÍ 12.12.)
12.12.2023
9:00 - 14:00
Webinář
Co je webinář?
Mgr. Ida Kárná MPA 2.200,- Kč
(vč. DPH)
Objednat se

Cílem webináře je seznámit účastníky s platnou legislativou na úseku zákona o ověřování.

Webinář je určen úředníkům územně samosprávných celků vykonávajících agendu ověřování listin a podpisů. Je určen i matrikářkám, jelikož předmětem matriční zkoušky je i znalost zákona o ověřování.

Program webináře:

 • Ověřování
  • Zákon č. 21/2006 Sb., o ověřování – přehled platné právní úpravy
  • Zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů a prováděcí vyhláška MV ČR.
  • Zák. č. 21/2006 Sb.,  - působnost úřadů na úseku ověřování
   • ministerstvo vnitra
   • krajské úřady
   • obecní úřady obcí s rozšířenou působností
   • obecní úřady
   • újezdní úřady
   • vedení evidence otisků úředních razítek a podpisových vzorů
   • povinnost zasílání podpisových vzorů a otisků úředních razítek
   • předmět úpravy
   • technické náležitosti
   • technické náležitosti vstupu a výstup
 • Vidimace a legalizace - oprávnění k výkonu činnosti, povinnosti obcí.
  • Definice pojmů.
  • Způsob provádění.
  • Evidence.
  • Použití zákona č. 500/2004 Sb., správní řád při zamítnutí ověření.
  • Působnost úřadů na úseku ověřování.
  • Vidimace
  • Způsob provádění
  • Ověřovací doložka
  • Pořízení vidimované listiny – povinnost žadatele
  • Kdy vidimaci nelze provést
  • Legalizace
  • Způsob provádění
  • Ověřovací doložka
  • Kdy legalizaci nelze provést
  • Prokázání totožnosti – doklady, kterými se prokazuje
  • Způsobilost úředníků k provádění vidimace a legalizace
  • Místo provádění vidimace a legalizace
  • Legalizace podpisu prováděná na jiném vhodném místě
  • Závažnost důvodů – nutnost rozhodnutí nadřízeného pracovníka o vyslání úředníka
  • Ověřovací kniha – vedení evidence vidimací a legalizací
  • Náležitosti ověřovací knihy
  • Zabezpečení ověřovací knihy
  • Uložení ověřovací knihy, její ochrana před zneužitím, odcizením a poškozením
  • Možnost vedení rejstříku ověřovací knihy
 • Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích v platném znění.
  • Osvobození od poplatků.
   • předmět poplatku
   • sazby poplatků
   • vyměření, vybírání poplatku, splatnost poplatku
   • placení poplatku
   • osvobození od poplatku
   • vybraná část sazebníku
 • Odpovědi na dotazy účastníků a diskuze