INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Vidimace a legalizace - aktuálně - webinář

Termín Místo Lektor Cena Přihláška
15.11.2024
9:00 - 14:00
Webinář
Co je webinář?
Mgr. Ida Kárná MPA 2.200,- Kč
(vč. DPH)
Objednat se

Cílem webináře je seznámit účastníky s platnou legislativou na úseku zákona o ověřování.

Webinář je určen úředníkům územně samosprávných celků vykonávajících agendu ověřování listin a podpisů. Je určen i matrikářkám, jelikož předmětem matriční zkoušky je i znalost zákona o ověřování.

Program webináře:

 • Ověřování - právní vymezení
  • Zákon č. 21/2006 Sb., o ověřování - přehled platné právní úpravy
  • Prováděcí vyhláška č. 36/2006 Sb. - aktuální znění
  • Zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů a prováděcí vyhláška MV ČR - konverzní listiny, jejich náležitosti, možnost vidimace
  • Zákon č. 21/2006 Sb. - působnost úřadů na úseku ověřování
   • Ministerstvo vnitra
   • krajské úřady
   • obecní úřady obcí s rozšířenou působností
   • obecní úřady
   • újezdní úřady
   • vedení evidence otisků úředních razítek a podpisových vzorů
   • povinnost zasílání podpisových vzorů a otisků úředních razítek
  • Zákon č. 300/2008 Sb.,  předmět úpravy
   • technické náležitosti
   • technické náležitosti vstupu a výstupu
 • Vidimace a legalizace - oprávnění k výkonu činnosti, povinnosti obcí
  • Definice pojmů
  • Způsob provádění
  • Evidence
  • Použití zákona č. 500/2004 Sb., správní řád při zamítnutí ověření
  • Působnost úřadů na úseku ověřování
   • vidimace
   • způsob provádění
   • ověřovací doložka
   • pořízení vidimované listiny – povinnost žadatele
   • kdy vidimaci nelze provést
   • legalizace, eLegalizace
   • způsob provádění
   • ověřovací doložka
   • kdy legalizaci/ eLegalizaci nelze provést
   • prokázání totožnosti – doklady, kterými se prokazuje
   • způsobilost úředníků k provádění vidimace a legalizace
   • místo provádění vidimace a legalizace/eLegalizace
   • legalizace podpisu prováděná na jiném vhodném místě
   • ověřovací kniha – vedení evidence vidimací a legalizací/eLegalizací
   • náležitosti ověřovací knihy
   • zabezpečení ověřovací knihy
   • uložení ověřovací knihy, její ochrana před zneužitím, odcizením a poškozením
   • možnost vedení rejstříku ověřovací knihy
 • Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích v platném znění
  • Osvobození od poplatků
   • předmět poplatku
   • poplatník
   • sazby poplatků
   • vyměření, vybírání poplatku, splatnost poplatku
   • placení poplatku
   • osvobození od poplatku
   • vybraná část sazebníku
 • Odpovědi na dotazy účastníků a diskuze