INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Správa místních poplatků - webinář

Termín Místo Lektor Cena Přihláška
15.6.2023
9:00 - 14:00
Webinář
Co je webinář?
JUDr. Eva Kostolanská 2.200,- Kč
(vč. DPH)
Objednat se
16.11.2023
9:00 - 14:00
Webinář
Co je webinář?
JUDr. Eva Kostolanská 2.200,- Kč
(vč. DPH)
Objednat se

Cílem webináře je prohloubit znalosti účastníků vzdělávání o místních poplatcích s důrazem na jejich správu podle daňového řádu a dalších v úvahu přicházejících právních předpisů. Vyměnit si zkušenosti se způsobem aplikace příslušných ustanovení daňového řádu na správu místních poplatků obecními úřady.

Webinář je určen úředníkům územních samosprávných celků dle § 2 odst. 4 – 7 zákona č. 312/2002 Sb., kteří mají na starosti finanční záležitosti.

Program webináře:

 • Vymezení a cíl správy místních poplatků
 • Procesní postup při správě místních poplatků; kdy volit postup podle zákona o místních poplatcích, kdy podle daňového řádu a kdy podle občanského soudního řádu
 • Úkony v samostatné a přenesené působnosti územního samosprávného celku (obce)
 • Výčet místních poplatků a podrobnosti o formě jejich zavedení na území obce
 • Sankce za nesplnění povinnosti při správě daní obecně, speciální úprava pro místní poplatky
 • Problematika placení místních poplatků
  • dobrovolné - vybírání
   • lhůta splatnosti
   • náhradní lhůta splatnosti
  • nedobrovolné - vymáhání
   • vyměření místního poplatku
   • daňová exekuce jako jeden ze způsobů vymáhání nedoplatku
 • Další program semináře podle konkrétních požadavků a otázek účastníků semináře, za účelem sjednocení aplikace příslušných zákonných ustanovení s cílem zajištění efektivní správy místních poplatků