INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Školení občanského zákoníku v Praze

Aktuálně připravovaná školení zabývající se občanským zákoníkem, jeho praktickými dopady, povinnostmi a závazky z něho vyplývajícími a související problematikou.