INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Ing. Václav Benda - školení v Brně

Ing. Václav Benda
Ing. Václav Benda působil od roku 1993 jako vedoucí pracovník odboru nepřímých daní Ministerstva financí ČR, kde se podílel např. na přípravě zákona o dani z přidané hodnoty ke dni vstupu České republiky do EU. Dlouhodobě působí jako lektor a autor řady publikací a článků k DPH, nyní soukromě podniká v poradenské sféře (firma BVO.CZ s.r.o.).