INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Školení BOZP v Brně

Přehled aktuálně připravovaných školení, seminářů a vzdělávacích kurzů zaměřených na problematiku bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Vzdělávací akce jsou určeny vedoucím pracovníkům a všem, koho zajímají aktuální legislativní nároky v oblasti BOZP a požární ochrany.