INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Školení matriční agendy a evidence obyvatel v Brně

Přehled seminářů a vzdělávacích kurzů pro matrikářky a pracovníky matričních úřadů. Cílem je seznámit úředníky s posledními legislativními změnami v oblasti evidence obyvatel, zákonu o matrikách, jménu a příjmení, rušení trvalého pobytu, rodinného práva a souvisejících oblastech.
Mrzí nás to, ale aktuálně nepřipravujeme žádná školení matriční agendy a evidence obyvatel v Brně