INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Odpadové hospodářství a související legislativa - webinář

Termín Místo Lektor Cena Přihláška
10.11.2023
9:30 - 14:00
Webinář
Co je webinář?
Ing. Bc. Barbora Tomčalová 2.200,- Kč
(vč. DPH)
Objednat se

Účastníci webináře budou seznámeni s aktuálním stavem legislativy odpadového hospodářství a informováni o vlivu těchto změn na aplikaci zákonů v praxi, zejména na úrovni územních samosprávných celků.

Program webináře:

  • Prohloubení znalosti při výkonu státní správy a samosprávy na úseku odpadového hospodářství a při rozhodovací činnosti včetně posuzování a řešení správních deliktů a přestupků v oblasti nakládání s odpady včetně ukládání sankcí
    • aktuální stav právní úpravy v oblasti nakládání s odpady
  • Zákon o odpadech č. 541/2020 Sb., v platném znění
  • Odpad jako vedlejší produkt a změna zpět na produkt
  • Povinnosti subjektů pohybujících se v oblasti nakládání s odpady; nakládání s komunálním odpadem
  • Postavení obcí jako původce odpadů; nakládání s vybranými výrobky a vybranými odpady; zpětný odběr; evidenční a ohlašovací povinnosti; orgány státní správy a jejich kompetence
  • Kontrolní pravomoc ČIŽP
  • Diskuse