INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Zvýšení minimální mzdy na 9200 Kč

15.10.2014

Od nového roku se zvyšuje minimální mzda a s ní i nejnižší úrovně zaručené mzdy. V současnosti je minimální mzda ve výši 8 500 korun. Od příštího roku se zvýší o 700 korun a bude tedy představovat částku 9 200 korun. Zvýšení minimální mzdy je tedy vyšší než se původně plánovalo (mzda se měla původně zvýšit o 500 korun).

V České republice se minimální mzda s porovnáním s ostatními členskými státy Evropské unie nejdéle nezvyšovala (od roku 2007 do srpna roku 2013 byla na úrovni 8 000 korun).  Když porovnáme minimální mzdu s průměrnou mzdou, je Česká republika spolu s Rumunskem na nejnižší úrovni z členských zemí EU. Díky zvýšení minimální mzdy od příštího roku se náš stát přiblíží západoevropskému poměru, kde se minimální mzda pohybuje cca na úrovni 40 % průměrné mzdy nebo těsně pod touto hranicí.

Za každou odpracovanou hodinu tak pracovník odměňovaný mzdou hodinovou dostane 55 Kč namísto dosavadních 50,60 Kč.  Zvýšení minimální mzdy ovšem neplatí pro každého – pro invalidy zůstává výše minimální mzdy na stejné úrovni stanové od 1. ledna roku 2013 – tedy 8 000 korun za měsíc, nebo 48, 10 Kč za hodinu.

Zvýšení minimální mzdy ale nemusí moc potěšit zaměstnavatele, neboť právě oni za zaměstnance odvádí povinné pojistné. Součet hrubé mzdy a povinného pojistného placeného zaměstnavatelem za zaměstnance činí mzdové náklady.  Mzdové náklady přinášejí informace, kolik zaměstnanec zaměstnavatele skuteční stojí. Pro zajímavost lze uvést, že zvýšení minimální mzdy o 700 korun měsíčně znamená pro zaměstnavatele zvýšení mzdových nákladů u zaměstnance pracujícího za minimální mzdu o 938 Kč.

Pro zdravotní pojišťovny znamená zvýšení minimální mzdy větší příjmy. Za zaměstnance pracujícího za minimální mzdu obdrží zdravotní pojišťovna více o 94 korun.

Minimální mzda by se podle viceprezidenta Svazu průmyslu a dopravy Radka Špicara mohla v příštích třech letech zvýšit o další dva tisíce korun. Podmínkou by ovšem byl dvouprocentní růst ekonomiky. Ostatně i ministryně práce a sociálních věcí Michaela Marksová Tominová řekla, že na začátku roku 2018 by se mohla minimální mzda vyšplhat na 11 200 korun.  To odráží vládní cíl dostat minimální mzdu na 40 procent průměrné mzdy v zemi.