INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Zvýšení cestovních náhrad

4.11.2021

Pokud je zaměstnanec vyslán na pracovní cestu, má nárok na stravné a náhradu ostatních výdajů, které zaměstnanec v souvislosti s pracovní cestou vynaložil.

Zaměstnavatel je povinný poskytnout zaměstnanci při pracovní cestě tyto cestovní náhrady:

  • jízdní výdaje
  • jízdní výdaje k návštěvě člena rodiny
  • výdaje za ubytování
  • zvýšené stravovací výdaje (stravné)
  • nutné vedlejší výdaje.

V případě, že zaměstnanec použije vlastní vozidlo, přísluší mu za každý jeden kilometr základní náhrada a náhrada výdajů za spotřebované pohonné hmoty.

Vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí (č. 589/2020 Sb.) určuje základní náhrady za používání silničních motorových vozidel za 1 km jízdy. Ta pro rok 2021 činí

  • 1,20 Kč u jednostopých vozidel a tříkolek
  • 4,40 Kč u osobních silničních motorových vozidel
  • 8,80 Kč u nákladních automobilů, autobusů nebo traktorů

V případě použití přívěsu se sazba základní náhrady zvyšuje nejméně o 15 %.

Cenu pohonné hmoty lze prokázat na základě prokazatelně vynaložených výdajů, tedy na základě účtenek, či se náhrada stanoví průměrnou cenou příslušné pohonné hmoty, která je definována vyhláškou Ministerstva práce a sociálních věcí.

Ministerstvo práce a sociálních věcí pravidelně aktualizuje některé sazby a náhrady, a to vždy k 1. lednu daného roku formou vyhlášky. V případě navýšení cen o více jak 20 %, může ministerstvo tyto ceny upravit vyhláškou i v průběhu roku.  K velkému navýšení došlo letos. Ministerstvo financí na to reagovalo a zvýšilo od 19. října cestovní náhrady. Průměrná cena benzinu se vyšplhala z původních 27,80 korun za litr na 33,80 korun na litr.