Vzhledem k epidemiologické situaci rušíme prezenční školení, která se měla konat do konce roku 2021. Realizujeme pouze online vzdělávání.
INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Zvýšení cestovních náhrad

4.11.2021

Pokud je zaměstnanec vyslán na pracovní cestu, má nárok na stravné a náhradu ostatních výdajů, které zaměstnanec v souvislosti s pracovní cestou vynaložil.

Zaměstnavatel je povinný poskytnout zaměstnanci při pracovní cestě tyto cestovní náhrady:

  • jízdní výdaje
  • jízdní výdaje k návštěvě člena rodiny
  • výdaje za ubytování
  • zvýšené stravovací výdaje (stravné)
  • nutné vedlejší výdaje.

V případě, že zaměstnanec použije vlastní vozidlo, přísluší mu za každý jeden kilometr základní náhrada a náhrada výdajů za spotřebované pohonné hmoty.

Vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí (č. 589/2020 Sb.) určuje základní náhrady za používání silničních motorových vozidel za 1 km jízdy. Ta pro rok 2021 činí

  • 1,20 Kč u jednostopých vozidel a tříkolek
  • 4,40 Kč u osobních silničních motorových vozidel
  • 8,80 Kč u nákladních automobilů, autobusů nebo traktorů

V případě použití přívěsu se sazba základní náhrady zvyšuje nejméně o 15 %.

Cenu pohonné hmoty lze prokázat na základě prokazatelně vynaložených výdajů, tedy na základě účtenek, či se náhrada stanoví průměrnou cenou příslušné pohonné hmoty, která je definována vyhláškou Ministerstva práce a sociálních věcí.

Ministerstvo práce a sociálních věcí pravidelně aktualizuje některé sazby a náhrady, a to vždy k 1. lednu daného roku formou vyhlášky. V případě navýšení cen o více jak 20 %, může ministerstvo tyto ceny upravit vyhláškou i v průběhu roku.  K velkému navýšení došlo letos. Ministerstvo financí na to reagovalo a zvýšilo od 19. října cestovní náhrady. Průměrná cena benzinu se vyšplhala z původních 27,80 korun za litr na 33,80 korun na litr.