INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Zvýhodnění zkrácených úvazků

29.6.2022

Podíl částečných úvazků v České republice patří dlouhodobě k nejnižším v Evropské unii a pohybuje se kolem pěti procent. Avšak poptávka je vysoká. Dle odhadů kratší pracovní dobu než 40 hodin týdně má zhruba šest procent zaměstnanců. Průměr v Evropské unii je ovšem 30 procent. Možnost zkráceného úvazku vyhledávají zejména rodiče na mateřské dovolené, studenti vysokých škol, lidé v předdůchodovém věku nebo důchodci.

Vláda již schválila návrh ministerstva práce a sociálních věcí o podpoře částečných úvazků formou 5% slevy na sociálním pojištění na některé zaměstnance. Jedná se tak o další reakci na energetickou krizi. Výpadek výběru pojistného bude podle ministerstva práce Mariana Jurečky činit asi 1,9 až 3,2 miliardy korun ročně. Díky zaměstnání více lidí by se příjem rozpočtu pak ale mohl zvýšit.

Sleva se vztahuje na uzavřené zkrácené úvazky sjednané v rozsahu 8 až 30 hodin týdně s určitými skupinami zaměstnanců:

  • osoby starší 55 let
  • rodiče dětí do 10 let (včetně pěstounů)
  • osoby pečující o někoho blízkého, kdo je odkázán na cizí pomoc (stupeň závislosti II)
  • studenty středních nebo vysokých škol,
  • osoby se zdravotním postižením na nechráněném trhu práce
  • osoby na rekvalifikaci

Sleva na pojistném se bude ještě vztahovat na zaměstnávání osob mladších 21 let, u nich ale nebude podmínkou zkrácený úvazek. Vláda tak chce podpořit vstup mladých lidí na trh práce.

„Návrh zákona má pozitivní dopad na podnikatelské prostředí, neboť sníží odvody zaměstnavatelů u specifických skupin zaměstnanců, čímž jim ponechá prostředky v odhadované výši 1,9 až 3,2 miliardy korun. Na druhou stranu zvýší administrativní zátěž na straně zaměstnavatelů spojenou s prováděním této slevy a u některých zaměstnavatelů se zvýší též výdaje na technické zajištění,“ uvádí se v návrhu ministerstva práce a sociálních věcí.

Zaměstnavatelé tak dostanou slevu na pojistné na sociální zabezpečení za zaměstnance z úhrnu vyměřovacích základů. V současnosti odvádějí 24,8 procenta. Snížené pojistné se bude odvádět pouze u úvazků s vyměřovacím základem do 1,5násobku průměrné mzdy. Lépe placené pozice tak o výhodu menšího pojistného přijdou.