INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Změny ve zdaňování příjmů v roce 2017

5.1.2017

V dnešním článku si shrneme nejdůležitější změny, které se dotknou daňových poplatníků v novém roce.

Zvýšení minimální mzdy
Zaměstnance jistě potěší zpráva, že minimální mzda vzroste na 11 000 korun. Minimální hodinová mzda tedy vzroste z 58,70 na 66 korun. Zvyšuje se i zaručená mzda u jednotlivých skupin prací a například obsluha v restauračním zařízení musí dostat nově 13 400 korun měsíčně (v roce 2016 to bylo 12 100 korun).

Zvýšení záloh na sociální a zdravotní pojištění
Pro letošní rok se odhaduje zvýšení průměrné mzdy, který by měla být ve výši 28 232 korun. Se zvýšením průměrné mzdy souvisí i zvýšení záloh na sociální a zdravotní pojištění. Záloha na důchodové pojištění se zvyšuje na 2 061 korun. Pokud se jedná o vedlejší činnost, záloha se pro tento rok zvyšuje na 825 korun. Minimální záloha na zdravotní pojištění se letos zvyšuje na 1 906 korun. Zálohy a pojistné na zdravotní pojištění se budou posílat na nová čísla účtů. Zdravotní pojišťovny totiž do 10.února zruší své účty u komerčních bank a úhrada bude možná na nové účty u České národní banky.

Měsíční záloha na nemocenské pojištění zůstává ve stejné výši - tedy 115 korun. Zůstává i stejný vyměřovací základ, který zakládá účast na nemocenském pojištění. Pro zaměstnané s příjmem do 2 500 korun měsíčně to tedy znamená, že se neúčastní nemocenského a důchodového pojištění.

Penzijní a životní pojištění
V tomto roce bude i výhodnější penzijní spoření a životní pojištění. Zvyšuje se maximální částka, kterou si může poplatník daně z příjmů snížit základ daně. Částka se zvyšuje na 24 000 korun (z původních 12 000 korun). Zaměstnavatelé mohou nově přispívat na penzijní spoření každého zaměstnance až 50 000 korun ročně (místo původních 30 000 korun).

Zvýšení školkovného a otcovská dovolená
Sleva za umístění dítěte se zvyšuje na maximální částku 11 000 korun. Zvyšuje se i daňové zvýhodnění na druhé dítě o 200 korun měsíčně a na třetí a další dítě o 300 korun.

V novém roce si mohou otcové vzít placené volno ve výši 70 % svého platu. Otcovskou lze čerpat po dobu jednoho týdne během šesti týdnů od narození dítěte.

Osvobození výsluh
S novým rokem také dochází ke znovuzavedení výsluh od daně (v minulém roce se tyto výsluhy při výplatě zdaňovaly 15 %). Osvobozen bude výsluhový příspěvek, odbytné, příspěvek na bydlení vojáků z povolání a výsluhový příspěvek příslušníků bezpečnostních sborů.