INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Změny v zálohách na sociální a zdravotní pojištění OSVČ od roku 2014

1.10.2013

Jako každý rok i v tom příštím se změní zálohy na sociální a zdravotní pojištění. Oproti předchozím rokům se však zálohy zvýší jen minimálně. Minimální zálohy na sociální a zdravotní pojištění se mění podle průměrné mzdy.

Zálohy na sociální pojištění

Minimální zálohy na sociální pojištění se počítají z výše vyměřovacího základu a hodnoty přepočítacího koeficientu, který Ministerstvo práce a sociálních věcí stanovuje vyhláškou. Podle Vyhlášky č. 296/2013 Sb., ze dne 19. září 2013, výše všeobecného vyměřovacího základu za rok 2012, který se použije pro výpočet záloh v roce 2014, činí 25 903 Kč a výše přepočítacího koeficientu pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu za rok 2012 činí 1,0015.

Průměrná mzda

Průměrnou mzdu vypočteme jako součin všeobecného vyměřovacího základu za rok 2012 a přepočítacího koeficientu za rok 2012.

Výpočet: 25 903 x 1,0015 = 25 942 Kč (zaokrouhlíme na celé koruny nahoru).

Průměrná mzda za rok 2012 činí 25 942 Kč.

Minimální záloha na sociální pojištění pro OSVČ vykonávající hlavní činnost se vypočítá jako součin jedné čtvrtiny průměrné mzdy a sazby pojistného. Sazba pojistného činí 29,2%.

Výpočet: 1 z 25 942 Kč x 29,2 % = 1 894 Kč.

Minimální výše zálohy na sociální pojištění pro OSVČ vykonávající hlavní činnost za rok 2014 vychází ve výši 1 894 Kč měsíčně. V letošním roce je minimální výše zálohy na sociální pojištění OSVČ ve výši 1 890 Kč, což je navýšení v příštím roce o 4 Kč.

Minimální záloha na sociální pojištění pro OSVČ vykonávající vedlejší činnost se vypočítá jako součin jedné desetiny průměrné mzdy a sazby pojistného, tj. 29,2 %.

Výpočet: 1/10 z 25 942 Kč x 29,2% = 757 Kč.

Minimální výše zálohy na sociální pojištění pro OSVČ vykonávající vedlejší činnost za rok 2014 vychází ve výši 757 Kč měsíčně. V letošním roce je minimální výše zálohy ve výši 756, což je navýšení v příštím roce o 1 Kč.

Zálohy na zdravotní pojištění

Minimální zálohy na zdravotní pojištění se počítají opět z výše vyměřovacího základu a hodnoty přepočítacího koeficientu. Minimální zálohy na zdravotní pojištění vypočteme jako součin poloviny průměrné mzdy a sazby pojistného. Sazba pojistného činí 13,5%.

Výpočet: 1 z 25 942 Kč x 13,5% = 1 752 Kč.

Minimální výše zálohy na zdravotní pojištění pro OSVČ vychází ve výši 1 752 Kč měsíčně. V letošním roce je minimální výše zálohy na zdravotní pojištění 1 748 Kč, což je navýšení v příštím roce o 4 Kč.