INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Změny v podpoře v nezaměstnanosti

12.7.2023

Úsporný balíček schválený vládou se dotkne i podpor v nezaměstnanosti. Zpřísní se podmínky pro opakované čerpání podpory. Ke zmírnění pravidel dojde však u těch žadatelů, kteří mají současně nárok na odstupné od zaměstnavatele. Změny by měly začít platit od příštího roku.

Nárok na podporu získá ten, kdo v posledních dvou let před podáním žádosti splnil účast na důchodovém pojištění v minimální délce 12 kalendářních měsíců. Délka pobírání podpory:

  • Lidé do 50 let věku mají nárok na podporu pět měsíců
  •  Lidé od 50 do 55 let mají nárok na osm měsíců
  •  Lidé od 55 let mají nárok na jedenáct měsíců

Přísnější podmínky se dotknou především těch, kteří podporu pobírají opakovaně. Po dobu pobírání podpory si uchazeči mohou najít práci a nastoupit do ní (vyčerpají tedy jen část podpory). Problémem ovšem je, že se znovu o podporu mohou přihlásit už po třech měsících práce a podporu opět získají v plné výši.

V případě, že nezaměstnaný celou podporu dočerpá a poté nastoupí do zaměstnání, může se znovu přihlásit na úřad práce do evidence uchazečů až po šesti měsících. Obě tyto doby by se měly prodloužit. V prvním případě by mělo dojít k prodloužení ze třech na šest měsíců. Pokud dotyčný pobíral podporu po celou dobu, bude muset od nového roku odpracovat devět měsíců místo dosavadních šest..

„Cílem zpřísnění podmínek pro přiznání a výplatu podpory v nezaměstnanosti u opakovaných evidencí je zamezit promyšlenému ukončování evidence a opětovnému vstupu do této evidence z důvodu čerpání podpory v nezaměstnanosti,“ vysvětlila mluvčí ministerstva práce a sociálních věcí Eva Davidová.

Další navrhovanou změnou je to, že by se měla podpora vyplácet souběžně s výplatou odstupného. Aktuálně dostane uchazeč o zaměstnání podporu až poté, co vyčerpá nárok na odstupné. Pokud má nezaměstnaný nárok například na dvouměsíční odstupné, náleží mu podpora v nezaměstnanosti až od třetího měsíce. Od příštího roku by tak uchazeč o zaměstnání pobíral hned od prvního měsíce podporu v nezaměstnanosti i odstupné.

„Navrhovaná změna směřuje k tomu, aby podpora v nezaměstnanosti byla uchazeči o zaměstnání poskytována od prvního dne bez ohledu na to, zda mu vznikl nárok na odstupné, a bez ohledu na to, zda odstupné bylo zaměstnavatelem vyplaceno či nikoliv,“ uvedlo ministerstvo v návrhu.

Novela zároveň ruší právo žadatele na kompenzaci od Úřadu práce v případě, že mu zaměstnavatel odstupné nevyplatil.