INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Změny v odměňování členů zastupitelstev

9.1.2014

Ministerstvo vnitra informovalo, že dne 18. prosince 2013 byla vládou schválena novela o odměnách za výkon funkce členů zastupitelstev. Schválená novela nabude účinnosti 1. 1. 2014.

Jaké dvě zásadní změny novela přináší?

1) Odstraňuje disproporce v odměňování uvolněných a neuvolněných členů zastupitelstev vykonávajících funkci starosty tím, že stanovuje hranice možné měsíční odměny neuvolněným starostům na 0,6násobek měsíční odměny uvolněného starosty.

Co je z této změny důležité:

  • Dosud činila výše odměny pro neuvolněné starosty malých obcí téměř 40 % odměny uvolněného starosty
  • U odměn neuvolněných starostů tak docházelo k podhodnocení těchto odměn
  • K navýšení odměny dojde, pouze pokud to schválí zastupitelstvo příslušné obce

2) Navrací výši odměn členům zastupitelstev krajů, obcí a městských částí velkých měst na úroveň roku 2010, kdy došlo k pětiprocentnímu snížení těchto odměn

Co je z této změny důležité:

  • Navýšení se bude hradit z územních rozpočtů a nebude mít vliv na státní rozpočet
  • Nebude se týkat zastupitelstva hl. m. Prahy, týkat se naopak bude jejích městských částí
  • Navýšení těchto odměn podpořil SMO ČR, SMS ČR a většina statutárních měst a krajů
     

Ministr vnitra spolu s ministrem financí a ministrem práce a sociálních věcí do konce června 2014 vládě předloží analytický materiál, ve kterém bude obsažena koncepce odměňování zastupitelstev územních samosprávných celků. Ta bude spočívat v posílení jejich zodpovědnosti a měla by být také pružnější a transparentnější. K celému tématu bude během několika dnů zpracována metodická příručka, kterou naleznete na webu ministerstva vnitra v rubrice „aktuálně“.