INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Změna limitů pro dohody o provedení práce

31.5.2023

Vláda chce změnit limit pro odvody u dohod o provedení práce (DPP). Kromě nového limitu se má zavést povinnost hlásit všechny zaměstnance pracující na dohodu o provedení práce a také evidence všech těchto dohod. Pokud návrh projde legislativním procesem, měla by přísnější pravidla začít platit od příštího roku.

V současnosti může mít zaměstnanec pracující na dohodu o provedení práce několik těchto dohod do limitu 10 000 korun a nemusí z nich odvádět sociální ani zdravotní pojištění. Výdělky z těchto dohod se tedy nijak nesčítají a pracovník tak může mít u více zaměstnavatelů dohody do tohoto limitu. Vyhne se tak placení pojistného i při relativně vysokých celkových příjmech.

„V roce 2021 byl souhrnný výdělek na dohodách přes 56 miliard Kč, ale z pojištění byly pouze dvě miliardy. My pravidla u dohodářů neupravujeme proto, abychom měli vyšší příjmy do rozpočtu, ale právě kvůli ochraně běžných občanů, a to nejen v důchodovém systému. Je to i ochrana před pádem do dávkových systémů, neboť běžná zaměstnanecká podpora se jich netýká,“ uvedl ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka. DPP má dle ministra sloužit jako doplněk k hlavní pracovní činnosti. Dohody by měly být určeny především studentům a maminkám na rodičovské dovolené.

V návrhu jsou uvedeny dvě hranice limitu:

  • první limit bude stanoven pro DPP u jednoho zaměstnavatele, a to ve výši 25 % průměrné mzdy,
  • druhý limit (vyšší) bude stanoven pro vznik účasti na pojištění při souběhu více DPP u více zaměstnavatelů, a to ve výši 40 % průměrné mzdy.

Při překročení těchto limitu bude muset zaměstnavatel za osobu pracující na DPP odvést také sociální a zdravotní pojištění.

Zaměstnavatel bude mít novou povinnost, nahlašovat zaměstnance pracující na dohodou o provedení práce na ČSSZ. Úřadu bude muset oznámit výši dohodářova výdělku za daný měsíc. Správa poté bude všechny dohodářovy firmy informovat, pokud jeho příjem překročí limit, kdy je nutné uhradit odvody.