INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Zdravotní a sociální pojištění v roce 2020

24.10.2019

Zálohy na zdravotní a sociální pojištění vychází z průměrné mzdy. Tu stanovuje vláda na základě všeobecného vyměřovacího základu (za rok 2018) a přepočítacího koeficientu pro jeho úpravu. Dle návrhu nařízení vlády všeobecný vyměřovací základ za rok 2018 činí 32 510 korun a příslušný přepočítací koeficient 1, 0715. Odhad průměrné mzdy v příštím roce je pak výsledem součinu všeobecného vyměřovacího základu a přepočítacího koeficientu, což je 34 835 korun.

Zdravotní pojištění
Osoby samostatně výdělečně činné vykonávající hlavní samostatnou výdělečnou činnost musí vždy platit měsíční zálohy své zdravotní pojišťovně, a to alespoň v minimální výši. Vyměřovací základ pro výpočet záloh zdravotního pojištění tvoří jednu polovinu dosažených příjmů po odečtení výdajů, ať už skutečně vynaložených, nebo uplatněných paušálem. Sazba zdravotního pojištění je pak 13,5 %. Minimální zálohy na zdravotní pojištění pro osoby samostatně výdělečně činné se zvýší na 2 352 korun z předchozích 2 208 korun měsíčně.  OSVČ si tedy připlatí o 144 korun více. Měsíční záloha je splatná do osmého dne následujícího měsíce.

Pokud vykonáváte vedlejší činnost, zálohy se u zdravotního pojištěná neplatí. Zdravotní pojištění se doplatí za rok jednorázově při odevzdání Přehledu o příjmech a výdajích dle skutečně dosaženého zisku.

Sociální pojištění
Minimální měsíční záloha na sociální pojištění je pro rok 2020 vypočítána jako 29,2 procenta ze čtvrtiny průměrné mzdy. Minimální zálohy na sociální pojištění se lidem, kteří mají podnikání jako hlavní činnost, v příštím roce zvýší na 2 544 korun měsíčně ze současných 2 388 korun. Zálohy se v příštím roce tedy zvýší o 156 korun. Měsíční zálohy jsou splatné vždy do konce aktuálního měsíce.

Pro vedlejší činnost se zvyšuje minimální záloha sociálního pojištění na 1 018 korun z nynějších 955 korun. OSVČ vykonávající vedlejší činnost si tedy připlatí o 63 korun více.

Při platbách sociálního pojištění je nutno brát v potaz, že tyto platby ovlivňují výši důchodu. Při minimálních zálohách sociálního pojištění je nutné počítat s velmi nízkým státních důchodem (cca v rozmezí 7 500 korun až 9 000 korun).