INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Zálohy na paušální daň a na sociální a zdravotní pojištění 2022

16.11.2021

S příchodem nového roku se zvyšují zálohy na sociální a zdravotní pojištění. V dnešním článku si můžete přečíst o tom, jak se zálohy vypočítávají a jaká bude jejich výše.

Pro výpočet záloh se vychází z průměrné mzdy. Ta je stanovena jako součin všeobecného vyměřovacího základu za rok 2020 a přepočítacího koeficientu pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu za rok 2020. Dle navrhovaného materiálu MPSV činí všeobecný vyměřovací základ za rok 2020 částku 36 119 korun a příslušný přepočítací koeficient potom 1,0773. Rozhodná průměrná mzda je tedy 38 911 korun (36 119 korun x 1,0773)

Zdravotní pojištění
Osoby samostatně výdělečně činné musí vždy platit zdravotní pojištění. U OSVČ vykonávající vedlejší činnost při zaměstnání se platí zdravotní pojištění jednorázově při odevzdání Přehledu o příjmech a výdajích. OSVČ vykonávající hlavní činnost musí platit měsíční zálohy. Tato záloha nemůže být nižší než stanovená minimální záloha.

Minimální měsíční záloha v roce 2022 činí 13,5 procenta z poloviny průměrné mzdy, což je 2 627 korun (38 911 Kč x 50 procent x 13,5 procenta). V letošním roce je minimální záloha OSVČ ve výši 2 393 korun. Minimální měsíční zálohy na zdravotní pojištění se pro rok 2022 tedy zvyšují o 234 korun. Nová výše záloh je splatná od 1. ledna do 8. února.

Sociální pojištění
Co se týče sociálního pojištění, OSVČ vykonávající hlavní činnost musí platit vždy měsíční zálohy. Minimální měsíční záloha na sociálním pojištění pro rok 2022 je 29,2 procenta ze čtvrtiny průměrné mzdy, což je 2 841 korun (38 911 korun x 29,2 procenta x 25 procent).  V letošním roce minimální měsíční záloha činí 2 588 korun. Meziroční růst činí 253 korun měsíčně. Měsíční záloha se mění od odevzdání Přehledu o příjmech a výdajích za uplynulý rok.
Pro OSVČ vykonávající vedlejší činnost je stanoven základ pro výpočet minimální zálohy ve výši desetiny průměrné mzdy (zaokrouhlené nahoru), tedy 3 892 korun. Z této částky pak stanovíme opět 29,2 % důchodového pojištění. Minimální měsíční zálohy pro vedlejší činnost tedy vychází 1 137 korun.

Paušální daň
Vlivem růstu záloh na sociální a zdravotní pojištění dochází i ke změně měsíční částky paušální zálohy. Nově bude činit 5 994 korun. V této částce je zahrnuto minimální zdravotní pojistné ve výši 2 627 korun, minimální sociální pojistné navýšené o 15 % (3 267 korun) a daň z příjmů ve výši 100 korun. Pokud se chcete nově přihlásit do paušálního režimu, je potřeba oznámení o vstupu třeba podat do 10. ledna 2022.