INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Další Milostivé léto pro živnostníky

24.1.2024

Chystá se další Milostivé léto. Novela navazuje na poslední prodloužení Milostivého léta, kdy bylo fyzickým osobám odpuštěno penále a exekuční náklady na daních a sociálním pojištění.

Dlužníci na zdravotním pojištění budou moci požádat o odpuštění některých dluhů. Konkrétně se bude jednat o penále, které bude k rozhodnému dni předmětem daňové exekuce. V minulosti se lidé podobným způsobem mohli výhodněji zbavit dluhů u České správy sociálního zabezpečení, Finanční správy a Celní správy. Návrh má zamířit ještě do sněmovny. Pokud zákon projde celým legislativním procesem, nabyde účinnosti v červenci 2024.

Zákon by se měl vztahovat na všechny fyzické osoby, kterým byla exekuce nařízena do konce roku 2023. Dlužník bude muset zapojení do Milostivého léta oznámit zdravotní pojišťovně. Dluh pak bude muset uhradit jednorázově, a to do konce příštího roku. Při zaplacení dlužné částky se dlužníkům odpustí penále i náklady na exekuce.  V případě vyššího závazku nad pět tisíc korun, bude moci dlužník požádat o rozložení na měsíční splátky. U dluhů nad 50 tisíc korun bude možné splácení rozdělit až do 36 měsíců.

Další Milostivé léto má proběhnout mezi 1. červencem a 31. listopadem. Odpustit penále a exekuční náklady bude možné fyzickým osobám jakožto plátcům pojistného (např. OSVČ nebo osobám bez zdanitelných příjmů) na veřejné zdravotní pojištění, jejichž závazky vůči zdravotním pojišťovnám jsou vymáhány v rámci exekuce podle daňového řádu. „Schválený návrh se týká hlavně VZP. Je namístě uvést, že tento typ výkonu rozhodnutí využívá především Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR, ostatní (zaměstnanecké) zdravotní pojišťovny využívají standardních metod exekuce prostřednictvím soudních exekutorů podle zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád),“ doplňuje se v důvodové zprávě.

U ostatních pojišťoven mohli dlužníci využít odpuštění penále v rámci prvních dvou Milostivých let. Odpuštění u zdravotního pojištění se týkalo pouze exekucí prováděných soudními exekutory.