INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Zálohy na sociální a zdravotní pojištění v roce 2018

28.11.2017

S příchodem nového roku se tradičně zvýší zálohy na sociální pojištění. V dnešním článku se na tyto změny zaměříme.

Pro výpočet nové výše minimální záloh je nutné znát výši průměrné mzdy pro následující rok. Průměrnou mzdu stanovuje Ministerstvo sociálních věcích ČR vyhláškou a vychází přitom z všeobecného vyměřovacího základu. Všeobecný vyměřovací základ pro příští rok je stanoven na základě statistických údajů za rok 2016 a přepočítací koeficient je stanoven na základě statistických údajů za první pololetí roku 2017 a vyjadřuje nárůst průměrných mezd za toto období. Průměrná mzda, která se odhaduje na příští rok, je pak výsledkem součinu všeobecného vyměřovacího základu a přepočítacího koeficientu.

Výpočet průměrné mzdy v roce 2018

  • Všeobecný vyměřovací základ – 28 250 Kč
  • Přepočítací koeficient – 1,0612
  • Průměrná mzda – 28 250 x 1,0612 = 29 979 Kč

Průměrná mzda pro příští rok je tedy stanovena ve výši 29 979 korun. Letošní průměrná mzda pro srovnání činí 28 232 korun.

Sociální pojištění

Záloha na sociální pojištění se odvozuje od dosaženého zisku a vyměřovací základ osob samostatně výdělečně činných (OSVČ) se stanovuje jako jeho jedna polovina. Sazba pojištění je ve výši 29,2 %. Pokud máte nižší vyměřovací základ, než je stanovený minimální vyměřovací základ, musíte platit jen minimální zálohu na pojištění.

Hlavní činnost:

  • Minimální záloha na pojistné pro rok 2018 – 2 189 Kč (v porovnání s letošním rokem se záloha zvýší o 128 Kč)
  • Roční minimální vyměřovací základ u činnosti, která trvala celý rok – 89 940 Kč
  • Maximální vyměřovací základ - 1 438 992 Kč (48násobek průměrné mzdy) – pokud budete mít roční příjem vyšší než tuto částku, nemusíte od této částky platit další nemocenské ani důchodové pojištění

Vedlejší činnost:

Minimální záloha pro OSVČ vykonávající vedlejší činnost se vypočte jako 29,2 % z jedné desetiny průměrné mzdy.

  • Minimální záloha pro rok 2018 - 876 Kč
  • Roční minimální vyměřovací základ – 35 976 Kč

Zdravotní pojištění

Vyměřovací základ pro výpočet záloh na zdravotní pojištění tvoří jednu polovinu dosažených příjmů po odečtení výdajů. Sazba zdravotního pojištění je 13,5 % a násobí se částkou vyměřovacího základu.

  • Minimální vyměřovací základ pro rok 2018 – 14 990 Kč
  • Minimální záloha pro rok 2018 – 2 024 Kč (v porovnání s letošním rokem je o 118 korun vyšší)

Podnikáte-li pouze na vedlejší činnost (např. při zaměstnání či studiu, v důchodu, na mateřské, při pobírání rodičovského příspěvku), pak se na vás minimální vyměřovací základ nevztahuje. Zálohy na zdravotní pojištění musíte platit až od druhého roku podnikání, a to jen ze skutečně dosaženého zisku z předchozího roku.