INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Zdanění kryptoměn

1.12.2021

Virtuální měny neboli kryptoměny čím dál tím více lákají investory. Kryptoměny nejsou zcela novým fenoménem, nejznámější bitcoin funguje od roku 2009. Do většího povědomí prvně vzešel během roku 2017, kdy jeho cena vylétla k dosavadním maximům kolem dvaceti tisíc dolarů za virtuální minci. Češi nakoupili jen za první letošní pololetí kryptoměny za zhruba 3,5 miliardy korun. Globální trh s kryptoměnami se blíží k hranici 3 bilionu korun. V dnešním článku si můžete přečíst informace o zdanění těchto měn.

Český zákon pohlíží na kryptoměny jako na nehmotný movitý majetek. Nákup a prodej virtuálních měn není Českou národní bankou považován za platební službu. Příjmy z obchodování s kryptoměnami se tak neřadí mezi kapitálové příjmy, ale mezi tzv. ostatní příjmy. Zisky z kryptoměn i podléhají povinnosti elektronické evidence tržeb.

Rozdíl mezi jejich prodejní a nákupní hodnotou podléhá patnáctiprocentní sazbě daně z příjmu fyzických osob. Od letošního roku díky novele zákona o daních z příjmů došlo k zavedení progresivního zdanění fyzických osob, a s tím i druhé daňové sazby ve výši 23 procent. Tato sazba se použije pro rok 2021 u příjmů přesahujících 1 701 168 korun ročně.

V případě zdanění právnických osob se uplatňuje 19% sazba daně z příjmů, přičemž základem daně je hospodářský výsledek upravený o položky snižující základ daně. V tomto případě se na kryptoměny nahlíží jako na zásoby a ve stejném duchu se i účtují a zdaňují.
Na kryptoměny se nevztahuje ani žádné osvobození. Zisk z prodeje bitcoinu a dalších virtuálních měn proto musíte zdaňovat i za situace, kdy je držíte déle než tři roky.

Například sousední země Rakousko hodlá kryptoměny více zdanit. Od března příštího roku chce uvalit daň z kapitálových zisků ve výši 27,5 % na digitální aktiva. Rakousko tak chce posílit důvěru vůči kryptoměnám tím, že je zdaní jako běžné investice do akcií nebo dluhopisů. Novinka se bude vztahovat na všechny kryptoměny nabyté po 28. únoru 2021. Kryptoměny nakoupené předtím a držené déle, než jeden rok se po prodeji danit nebudou.