INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Zálohy na sociální a zdravotní pojištění v roce 2014

4.10.2013

Každý nový rok přináší zvýšení minimálních záloh na zdravotní a sociální pojištění. Potěšujícím zjištěním může být, že v příštím roce dojde jen k nepatrnému nárůstu.

Výše záloh se odvíjí od výše stanovené průměrné mzdy. Každoročně ministerstvo práce a sociálních věcí vydá vyhlášku, ve které je stanovena výše všeobecného vyměřovacího základu za předchozí rok, a hodnotu přepočítacího koeficientu. Výše všeobecného vyměřovacího základu za rok 2012, který se použije pro výpočet záloh na rok 2014, má být 25 903 korun. Přepočítávací koeficient pak činí 1,0015.

Součinem těchto hodnot získáme výši průměrné mzdy, tedy po zaokrouhlení 25 942 Kč. Letošní průměrná mzda činí 25 884 Kč a můžeme si tedy povšimnout jen mírného růstu a tím pádem i nepatrného zvýšení minimálních záloh na pojistné pro příští rok.

Sociální pojištění
Co se týče sociálního pojištění pro OSVČ (osoby samostatně výdělečně činné), minimální záloha na sociální pojištění bude v roce 2014 činit 1894 korun. Tato suma je výsledkem čtvrtiny průměrné mzdy vynásobené sazbou pojistného. Sazba pojistného činí 29,2 %. Oproti letošnímu roku se tak minimální záloha zvýší jen o 4 koruny. Pro srovnání, v předchozím roce se minimální záloha zvýšila o 54 korun.  Lze si ovšem platit na důchodové pojištění i dobrovolně vyšší částky, než předepisuje zákon.

Pro OSVČ vykonávající vedlejší činnost je minimální záloha 29,2 % z desetiny průměrné mzdy. Pro rok 2014 získáme tedy částku 758 korun, tedy o dvě koruny více než v předešlém roce. Novou výši zálohy zaplatíte až po podání Přehledu o příjmech a výdajích. Uhradit ji musíte do 20. dne následujícího měsíce na účet příslušné Okresní správy sociálního zabezpečení.

Zdravotní pojištění
Minimální záloha na zdravotní pojištění činí 13,5 % z poloviny průměrné měsíční mzdy (tedy 12 971*13,5 %), tedy 1 752 Kč. V příštím roce dojde ke zvýšení oproti letošnímu roku o 4 koruny. Záloha na zdravotní pojištění se musí zaplatit už za leden. Nejpozději musí být platba připsána 8. února 2014 na účtu vaší zdravotní pojišťovny.