INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Zálohy na sociální a zdravotní pojištění v příštím roce

25.11.2014

Podnikatele opět nepotěší zpráva o tom, že si připlatí, neboť minimální zálohy opět stoupnou.  Osoby samostatně výdělečně činné si příští rok připlatí o zhruba sto korun měsíčně více na minimálních zálohách hrazených na důchodové a zdravotní pojištění.

Výše měsíčních záloh se odvíjí od dosaženého zisku v minulém období. Podmínkou ale je, že musí být placena záloha alespoň v minimální výši. Do hrubého zisku se vypočte sociální pojištění za celý rok, od vyčísleného sociálního pojištění se odečtou zaplacené zálohy během roku. „Přehled o příjmech a výdajích“ musí osoby samostatně výdělečně činné odevzdat na místně příslušné Okresní správě sociálního zabezpečení do 2. května následujícího roku. Na základě tohoto přehledu proběhne zúčtování.

Živnostníci odvádí na sociálním (důchodovém) pojištění 29,2 % z vyměřovacího základu, kterým je polovina daňového základu.  Vládní koalice sice plánuje zrušení II. pilíře důchodového pojištění, prozatím ovšem k jeho zrušení nedošlo. Pokud tedy živnostníci vstoupili do II. pilíře, odvádí na sociálním pojištění 26,2 %.

Rozhodné částky pro stanovení záloh pro rok 2015 jsou:

  • Všeobecný vyměřovací základ, který činí 25 903 korun
  • Přepočítávací koeficient pro účely důchodového zabezpečení, který činí 1,0273
  • Průměrná mzda, která činí 26 611 korun (je stanovena jako součin vyměřovacího základu a přepočítacího koeficientu pro účely důchodového zabezpečení)

Minimální výše zálohy u zdravotního pojištění stoupne o 45 korun – ze současných 1 752 na 1 797 korun. Živnostníci vykonávající pouze vedlejší činnost tyto zálohy platit nemusí. Co se týče důchodového pojištění, minimální měsíční zálohy se zvednou ze současných 1 894 korun na 1 943 korun (zvýšení o 49 korun).  Osoby vykonávající vedlejší výdělečnou činnost si na důchodovém pojištění připlatí 21 korun měsíčně (záloha vzroste ze 758 na 777 korun).

OSVČ, které vstoupily do druhého pilíře, budou platit minimální zálohy na důchodovém pojištění ve výši 1 743 korun, u vedlejší činnosti 697 korun.

Minimální výši zálohy u zdravotního pojištění je potřeba změnit hned s lednovou platbou. Výše zálohy u důchodového pojištění se mění až v měsíci, v němž osoba samostatně výdělečně činná odevzdá správě sociálního zabezpečení přehled příjmů za rok 2014.