INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Zálohy na sociální a zdravotní pojištění

13.10.2015

Jako každý rok se zvyšují zálohy na sociální a zdravotní pojištění. Každoročně stanovuje ministerstvo práce a sociálních věcí ve vyhlášce údaje o průměrné mzdě a z ní vyplývající redukční hranice pro výpočet důchodů. Z těchto údajů se vychází i při výpočtu minimálních a maximálních vyměřovacích základů a záloh pojistného osob samostatně výdělečně činných pro nadcházející kalendářní rok.

Nezbytné údaje pro stanovení záloh v příštím roce:

  • Všeobecný vyměřovací základ je stanoven na částku 26 357 korun
  • Přepočítací koeficient, který je důležitou veličinou pro účely důchodového zabezpečení činí 1,0246
  • Průměrná mzda je stanovena ve výši 27 006 korun

Výše zálohy na sociální pojištění závisí na dosaženém zisku, avšak musí být placena alespoň minimální měsíční záloha. V roce 2016 se zvyšuje maximální vyměřovací základ na 1 296 288 korun. Minimální záloha pro samostatnou výdělečnou činnost hlavní se zvyšuje o 29 korun z původních 1 943 korun na 1 972 korun.  Minimální záloha pro samostatnou činnost vedlejší vzroste o 11 korun ze současných 778 korun na 789 korun.

Jelikož od příštího roku dochází ke zrušení druhého důchodového pilíře (důchodové spoření) zálohy již nejsou rozděleny dle účasti v tomto pilíři.  Minimální vyměřovací základ a minimální zálohy jsou tedy stejné pro všechny pojištěnce, liší se jen v závislosti na tom, zda se jedná o výdělečnou činnost hlavní či vedlejší.

Pokud zaměstnanci nebudou mít vyšší měsíční příjem, než 2 500 korun nebudou i nadále účastni nemocenského a důchodového pojištění. Nezmění se ani minimální vyměřovací základ pro dobrovolné nemocenské pojištění osob samostatně výdělečně činných, který zůstává na částce 5 000 korun. Minimální nemocenské pojištění je 115 korun.

I minimální měsíční záloha na zdravotní pojištění se odvíjí od průměrné mzdy. Pro OSVČ na hlavní činnost bude v příštím roce minimální měsíční záloha ve výši 1 823 korun. Od ledna 2016 také nabude účinnosti nařízení vlády č.233/2015 Sb., které mění nařízení o minimální mzdě a nejnižších úrovních zaručené mzdy. Minimální mzda nově činí 9 900 korun a od její výše se mimo jiné odvozuje i platba na zdravotní pojištění osob bez zdanitelných příjmů. Platba se zvyšuje ze současných 1 242 korun na 1 337 korun.