INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Vzrostl počet lidí, kteří si přivydělávají podnikáním na vedlejší činnost

3.8.2016

Rekord v počtu samostatně výdělečných osob podnikajících na vedlejší činnost padl letos v červnu. Poprvé byla pokořena hranice čtyř set tisíc živnostníků, kteří si podnikáním přivydělávají k běžnému zaměstnání či třeba během studia. Naopak těch, jež podnikají na hlavní činnost, je k červnu tohoto roku nejméně za posledních sedm let.

V České republice je stále více živnostníků, kteří si podnikáním k běžnému zaměstnání či během studia přivydělávají nějaké peníze. Dle údajů České správy sociálního zabezpečení v červnu padl rekord v počtu samostatně výdělečných osob podnikajících na vedlejší činnost. Poprvé byla pokořena hranice čtyři sta tisíc těchto osob. Oproti minulému roku tak došlo k nárůstu o více než osm tisíc podnikatelů.

Avšak v meziročním srovnání klesl počet OSVČ hlavních, kterých je k červnu nejméně za posledních sedm let. Nad důvody tohoto trendu se zamýšlel předseda poslaneckého klubu ODS Zbyněk Stanjura.: „Rostoucí byrokracie a špatné nálepkování podnikatelů a živnostníků přispívá k tomu, že mnozí s podnikáním skutečně končí. A obávám se, že až nastoupí elektronická evidence tržeb, bude ten trend ještě výraznější. Bude to samozřejmě škoda, protože páteří ekonomiky jsou vždy drobní a malí živnostníci."

V případě vedlejší činnosti člověk platí důchodové pojištění až v okamžiku, kdy dosáhne za určitý rok rozhodné částky. V současnosti představuje tato částka necelých 65 tisíc ročně, tedy 5 400 korun měsíčně.

Samostatná výdělečná činnost je považována za vedlejší v případě, že:

  • osoba vykonávala zaměstnání
  • měla nárok na výplatu invalidního důchodu nebo jí byl přiznán starobní důchod
  • měla nárok na rodičovský příspěvek nebo peněžitou pomoc v mateřství nebo nemocenské z důvodu těhotenství a porodu, pokud tyto dávky náleží z nemocenského pojištění zaměstnanců, nebo osobně pečovala o osobu mladší 10 let, která je závislá na péči jiné osoby ve stupni I (lehká závislost), nebo o osobu, která je závislá na péči jiné osoby ve stupni II (středně těžká závislost), nebo stupni III (těžká závislost), anebo stupni IV (úplná závislost), pokud osoba, která je závislá na péči jiné osoby, je osobou blízkou, nebo žije s OSVČ ve společné domácnosti, není-li osobou blízkou
  • vykonávala vojenskou službu v ozbrojených silách České republiky, pokud nejde o vojáky z povolání nebo civilní službu
  • byla nezaopatřeným dítětem.