INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Vyšší odvody pro živnostníky

22.2.2023

Ministerstvo financí zvažuje zvýšení odvodů pro osoby samostatně výdělečně činné. Aktuálně působí v České republice více než 1,1 milionu jako OSVČ. Celkem 650 tisíc z nich provozují podnikání jako hlavní činnost. Většina podnikatelů platí na pojistném jen minimální měsíční zálohy, s čímž pak souvisí i velmi malý důchod v budoucnosti. Dle některých odborníků na OSVČ v penzijním systému doplácejí zaměstnanci, kterým pojistné odvádí zaměstnavatel. Odvody pro OSVČ by se podle dostupných informací mohly za tři roky zvýšit až o 60 procent.

„Opakuje se snaha srovnávat na jednu úroveň zaměstnanec a OSVČ. Zaměstnanec je ale chráněn zákoníkem práce, OSVČ si musí práci sehnat, tu vykonat, vyfakturovat, vymoci její zaplacení, sledovat a dodržovat předpisy, v určitých případech se pravidelně vzdělávat a skládat zkoušky (třeba elektrikáři, revizní technici), sledovat konkurenci, přitom ručit veškerým svým majetkem (zaměstnanec při škodě do trojnásobku měsíční mzdy), nemá nárok na proplacení dovolené, nemá nárok na stravenky a podobně,“ uvedla  Eva Svobodová, generální ředitelka AMSP (Asociace malých a středních podniků a živnostníků).

V současnosti platí OSVČ 15% sazbu daně z příjmů, přičemž základem daně jsou příjmy snížené o výdaje. OSVČ můžou i využít tzv. výdajové paušály dle druhu podnikání. Z příjmů nad maximální vyměřovací základ (v letošním roce jde o 1 935 552 korun) se pak platí sazba 23 %.

U zdravotního a sociálního pojištění platí OSVČ minimální pojistné, které musí odvádět bez ohledu na výši zisku. Zdravotní pojištění činí 13,5 % a sociální 29,2 %.  Platí se z 50 % vyměřovacího základu (příjmy – výdaje). Nyní minimální záloha na důchodové pojištění činí 2 944 korun u hlavní činnosti a 1 178 korun u činnosti vedlejší. Minimální záloha na zdravotní pojištění činí 2 722 korun.

Ministerstvo práce a sociálních věcí předložilo dvě varianty zvýšení sociálního pojištění OSVČ. Diskutuje se o tom, že by OSVČ už neplatily zdravotní a sociální pojištění z polovičního vyměřovacího základu, ale z celého. Druhou zvažovanou možností je nárůst minimálních odvodů sociálního pojištění. Dle premiéra Petra Fialy ovšem na možném zvýšení odvodů není zatím shoda.