INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Výdajové paušály v letošním roce

13.3.2015

Podnikatelům šetří výdajové paušály čas i peníze. Novela zákona o dani z příjmů v letošním roce má vliv na zastropování výdajových paušálů. Jak vláda několikrát zmiňovala, jejím úkolem je hlavně podpořit rodiny s dětmi a důchodce. Avšak živnostníkům novela poněkud ztížila situaci.

Při uplatňování výdajových paušálů je nutné vést veškeré peněžní i nepeněžní příjmy, které jste obdrželi za celý kalendářní rok. Je nutné uchovávat i pohledávky, ke kterým musíte mít doklady a archivovat je. V případě, že jste plátcem DPH, jste povinni uschovat veškeré doklady.

Omezení výdajových paušálů spočívá v novém platném stropě pro tyto výdaje, které mohou podnikatelé uplatnit. Mezní hranice příjmů je stanovena ve výši 2 milionů korun. Osoby samostatně výdělečně činné s vyššími příjmy si budou moci uplatnit paušál i nadále, avšak musí počítat s tím, že se jim reálná výše paušálu sníží. Je to tedy poněkud nevýhodné. Příkladem je například živnostník, který v minulém roce vydělal deset milionů korun a mohl si neomezeně uplatnit výdaje v plné výši paušálu, tedy šest nebo osm milionů korun (podle jeho činnosti). V letošním roce, pokud bude mít opět příjem ve výši deseti milionů korun, si bude moci uplatnit paušál ve výši pouze 1,6 nebo 1,2 milionů korun. Stejnou výši si může uplatnit i podnikatel, který vydělal dva miliony.

Osoby samostatně výdělečně činné, které mají vysoké příjmy, by tedy měly od užívání paušálů upustit a přejít na vedení daňové evidence. Je také důležité mít na paměti, že fyzické osoby mohou v rámci jednoho dílčího daňového základu použít pouze jeden způsob uplatňování výdajů. Nelze tedy do výše 2 milionů korun využít paušál a na zbylé příjmy uplatnit reálné výdaje.

Jednotlivé výdajové paušály:

  Paušál Maximální částka výdajů
Osoby podnikající v zemědělství 0,8 1,6 milionu korun
Osoby s příjmy z řemeslných živností 0,8 1,6 milionu korun
Ostatní živnostníci 0,6 1,2 milionu korun
Ostatní (nezávislá povolání, znalci, tlumočníci, autoři) 0,4 800 tisíc korun
Osoby s příjmy z pronájmu 0,3 600 tisíc korun

 
Změny v letošním roce se dotkly jen v případě 80% a 60% výdajových paušálů. Neboť pro 30% a 40% paušál už platí zastropování výdajů. Podle ministerstva financí by se zastropování výdajových paušálů mělo dotknout zhruba třiceti tisíc podnikatelů.