INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Vybraná ustanovení NOZ a ZOK

6.10.2014

Rok 2014 byl rokem změn v právní úpravě. Stal se účinným nový občanský zákoník NOZ (z. č. 89/2012) a obchodní zákoník byl nahrazen zákonem o obchodních korporací ZOK (z. č. 90/2012). V tomto článku si představíme pár změn, které je nutno znát.

Právnické osoby jsou definovány nově v NOZ, a sice v §§ 118 -209.  Navíc je zde také uvedena definice obchodní firmy, a sice v § 423, která říká, že obchodní firma je jméno, pod kterým je podnikatel zapsán do obchodního rejstříku. Podnikatel nesmí mít víc obchodních firem.

Důležitými pojmy, které jsou uvedeny v ZOK, jsou základní kapitál (definice v § 30) a podíl (§§ 31-43). Další změnou v této oblasti byla výše základního kapitálu (dále ZK) u kapitálových obchodních společností (dnes korporací). Minimální ZK u společnosti s ručením omezeným se snížil z původních 200 000 Kč na 1 Kč (§ 142 ZOK). Minimální ZK u akciové společnosti je nyní 2 000 000 Kč nebo 80 000 eur (§ 246).

Další významnou změnou je zrušení rezervního fondu u společnosti s ručením omezeným a u akciové společnosti. Do 31. 12. 2013 byly kapitálové obchodní společnosti povinny tvořit z části svého zisku rezervní fond, jehož výše byla dána zákonem. V dnešní době se až na výjimky může tvořit rezervní fond dobrovolně.
Se změnou legislativy přišla i změna terminologie:

Kdo je kdo:

  • vydlužitel = dlužník
  • vypůjčitel =  věřitel
  • výpůjčka = půjčka
  • zápůjčka = půjčka bez úroků (výprosník, výprosce)

Nově schválenou změnou je vznik třetí sazby DPH. Původní 15% a 21% sazby doplní nově 10% sazba, která by se měla vztahovat zejména na knihy, léky, kojeneckou výživu a některá veterinární léčiva. Původně navrhovaná jednotná daň, jejíž účinnost byla plánována k 1. 1. 2016, je zrušena.