INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Vláda se shodla na přenechání kompetencí krajům v oblasti dotací na sociální služby

15.8.2013

Kabinet v demisi nového předsedy vlády Jiřího Rusnoka, by chtěl prosadit, aby se plánovaný převod dotačního řízení o sociálních službách na kraje odložil o jeden rok – tedy na rok 2015. S tímto převodem počítá i novela zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách. Na mimořádném jednání, které proběhlo dne 22.7.2013, se ministři dále shodli na tom, že je důležité, aby se prohloubila spolupráce s kraji a aby vznikly společné odborné pracovní týmy.

Vybraní experti v těchto pracovních týmech by se zabývali hlavně koncepcí a financováním sociálních služeb. Často dosud dochází k tomu, že se prostředky na dotace sociálních služeb musí během roku navyšovat, aby řada poskytovatelů nezanikla. Například pro rok 2013 bylo vyčleněno celkem 6,05 mld., což bylo o 350 mil. Kč méně, než dosahovaly celkové loňské výdaje. Nakonec se ale podařilo prostředky navýšit, a to o 500 milionů, které se v současnosti ještě rozdělují.

Jiří Rusnok po jednání uvedl, že sociální služby je třeba plánovat efektivněji a že musí existovat provázanost mezi střednědobými plány rozvoje sociálních služeb a ekonomickými možnostmi veřejných rozpočtů.

A jak se žádost o dotaci na sociální služby realizuje? Tyto dotace jsou tzv. účelové peníze, které každoročně rozděluje MPSV, a to na základě odborného dotačního řízení. Poskytovatelé o dotace žádají vždy koncem roku předchozího, o žádostech rozhoduje dotační komise a výsledky se mimo jiné zveřejňují na webu MPSV.

Informace o letošních výsledcích najdete zde: http://www.mpsv.cz/cs/13565