V návaznosti na situaci aktuálně realizujeme pouze online vzdělávání, prezenční školení se nekonají. Účastníky přihlášené na prezenční akce postupně kontaktujeme.
INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Vláda se shodla na přenechání kompetencí krajům v oblasti dotací na sociální služby

15.8.2013

Kabinet v demisi nového předsedy vlády Jiřího Rusnoka, by chtěl prosadit, aby se plánovaný převod dotačního řízení o sociálních službách na kraje odložil o jeden rok – tedy na rok 2015. S tímto převodem počítá i novela zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách. Na mimořádném jednání, které proběhlo dne 22.7.2013, se ministři dále shodli na tom, že je důležité, aby se prohloubila spolupráce s kraji a aby vznikly společné odborné pracovní týmy.

Vybraní experti v těchto pracovních týmech by se zabývali hlavně koncepcí a financováním sociálních služeb. Často dosud dochází k tomu, že se prostředky na dotace sociálních služeb musí během roku navyšovat, aby řada poskytovatelů nezanikla. Například pro rok 2013 bylo vyčleněno celkem 6,05 mld., což bylo o 350 mil. Kč méně, než dosahovaly celkové loňské výdaje. Nakonec se ale podařilo prostředky navýšit, a to o 500 milionů, které se v současnosti ještě rozdělují.

Jiří Rusnok po jednání uvedl, že sociální služby je třeba plánovat efektivněji a že musí existovat provázanost mezi střednědobými plány rozvoje sociálních služeb a ekonomickými možnostmi veřejných rozpočtů.

A jak se žádost o dotaci na sociální služby realizuje? Tyto dotace jsou tzv. účelové peníze, které každoročně rozděluje MPSV, a to na základě odborného dotačního řízení. Poskytovatelé o dotace žádají vždy koncem roku předchozího, o žádostech rozhoduje dotační komise a výsledky se mimo jiné zveřejňují na webu MPSV.

Informace o letošních výsledcích najdete zde: http://www.mpsv.cz/cs/13565