INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

MPSV chce zlepšit dostupnost sociální pomoci

1.8.2013

Nový, takzvaný balíček sociálních služeb chce zavést Ministerstvo práce a sociálních věcí. Chtělo by tím dosáhnout zjednodušením administrativy a systému pro poskytovatele sociálních služeb a zlepšit tak i dostupnost služeb těm, kteří ji potřebují. Celý systém by tak mohl působit „přátelštěji“ k lidem i podnikatelům.
Od roku 2011 se významně, téměř až dvojnásobně, zvýšil počet subjektů, které chtějí svému okolí poskytovat některé druhy sociálních služeb – v roce 2011 jejich počet činil přes 3 tisíce, letos ke konci května to je už 5 723 programů. Plánovaná novinka MPSV má zredukovat druhy sociálních služeb.

Zredukování druhů služeb ze sociální oblasti konkrétně znamená, že by došlo k jejich rozdělení do „balíčků“ – tedy tzv. trsů služeb – například:

denní stacionáře + odlehčovací služby ambulantní + centra denních služeb
=
ambulantní služba sociální péče


Tyto tři služby by tak podléhaly pouze jedné registraci pod uvedeným názvem „ambulantní služba sociální péče“. Každá služba z balíčku by byla přesně specifikována tak, aby z popisu bylo jasné, co má daná služba zabezpečovat, jaký je její technický a personální standard a jak je finančně nákladná.

Díky této změně by tedy poskytovatelé nemuseli registrovat každou službu zvlášť, ale jen si vybrali “balíček“, ve kterém by chtěli pracovat. Určitý benefit by zaznamenali jak poskytovatelé, tak příjemci služeb – podnikatelům by se zmenšila administrativní zátěž a klienti b měli možnost si zkontrolovat, zda jejich péče dosahuje garantované hladiny.

Se zavedením se zatím počítá v roce 2016 – ze současných 32 druhů služeb by díky jejich zredukování klesl tento vysoký počet pouze na cca šest oblastí služeb. Kromě podnikatelů by se v novém systému lépe zorientovali i samotní občané.

Redukce druhů sociálních služeb je součástí projektu MPSV „Podpora procesů v sociálních službách“. Není ale jediným nástrojem pro řešení této situace, navazuje na další předchozí projekty – např. vykazování dat o poskytovaných sociálních službách, plánování jejich rozvoje či jejich financování.