INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

SMO ČR: Výzva starostům o problematice sociálního začleňování

22.8.2013

Svaz měst a obcí ČR nedávno informoval o výzvě starostům, která řeší současnou problematiku sociálního začleňování národnostních menšin. Jak jste určitě postřehli z médií, například v Duchcově se problémy s „nepřizpůsobivými obyvateli“ stále vyostřují, dokonce došlo už i k velké demonstraci. A právě město Duchcov je jedním z autorů této výzvy – dalšími jsou Lahošť, Šluknov a Varnsdorf. Starostové těchto měst věří, že pokud spojí síly i s ostatními městy, kde se vyskytují, nebo mohou vyskytovat podobné problémy, mohlo by dojít ke značnému zlepšení stávající situace.

Zásadní problém tkví v tom, že obce mají v této otázce omezené pravomoci a stále jen vysvětlují nespokojeným občanům, že více pro tyto problémy dělat nelze. Autoři této výzvy se domnívají, že pokud se o problémech se sociálním začleňování dozví jen policie, je to bohužel málo. Proto vydali tuto výzvu a žádají tak ostatní obce, aby se k ní připojili a podpořili tak vyřešení, nebo alespoň větší zviditelnění a zlepšení souvisejících problémů.

Starosta města Varnsdorf Martin Louka si také váží spolupráce se SMO ČR – vidí v něm záruku seriozních postupů. Nyní tedy budou autoři výzvy čekat, kolik obcí se k řešení problémů s národnostními menšinami připojí a poté by se všichni zúčastnění sešli u kulatého stolu a projednávali by návrhy řešení této situace. Závěry z těchto jednání by potom byly prezentovány a jako podněty předloženy na XIII. Sněmu Svazu měst a obcí České republiky ve dnech 19. – 20. září 2013 v Českých Budějovicích. Další postup by záležel na požadavcích jednotlivých obcí, které se k výzvě připojí.

A jak je tedy možné se k výzvě připojit? Postup je jednoduchý. Stačí tento záměr sdělit emailem, a to starostce města Duchcov, Ing. Jitce Bártové na emailovou adresu bartova@mu.duchcov.cz a kopii emailu dále poslat paní Mgr. Miroslavě Sobkové z Kanceláře SMO ČR na emailovou adresu sobkova@smocr.cz. Do předmětu emailu je nutné uvést „Výzva starostům 2013“. Pokud jste starostou města, které se potýká s podobnými problémy, jako ty výše uvedené, neváhejte a připojte se!

Originální znění výzvy a průvodní dopis starosty města Varnsdorf naleznete na tomto odkazu.