INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Kdy máte nárok na některé sociální dávky?

23.12.2013

Sociální dávky jsou poskytovány v rámci státní sociální podpory. Nárok na tyto dávky má ten, kdo splňuje všechny podmínky určené příslušným zákonem (zákon č. 117/1995 Sb. o státní sociální podpoře).

Mezi příspěvky, které jsou závislé na příjmech žadatele, řadíme především dávky hmotné nouze (příspěvek na bydlení, přídavky na živobytí) nebo přídavky na dítě, přídavky na bydlení či porodné. Mezi dávky nezávisející na příjmech žadatele řadíme rodičovský příspěvek, dávky pěstounské péče nebo pohřebné.

Pojďme se společně podívat na různé případy, kdy můžeme žádat o dávky. Jestliže žena porodí dítě, avšak nemá nárok na peněžitou pomoc v mateřství a manžel ji má, může i manžel požádat o tuto peněžitou pomoc. Musí ale s matkou uzavřít písemnou dohodu o tom, že bude pečovat o dítě. Ke dni nástupu na mateřskou dovolenou je povinen splňovat stejné požadavky pro nárok jako žena, tedy 270 dní účasti na pojištění v posledních dvou letech před nástupem na mateřskou dovolenou a být účasten na pojištění v době nástupu na peněžitou pomoc v mateřství.

Jestliže občan pobírá příspěvek na bydlení a např. bude od 1. ledna 2014 nájemcem nového bytu a od stejného či dřívějšího data tam bude mít také trvalý pobyt, může požádat o příspěvek na bydlení i v tomto roce. Bude jen muset doložit příjmy a také náklady za předcházející čtvrtletí.

Co se týče přídavků na dítě, tak se podle zákonu o státní sociální podpoře od 1. října 2013 až do 30. září 2014 vypočítávají z příjmů za celý rok 2012. K žádosti je nutné doložit průkazy totožnosti, příjmy za rok 2012 a potvrzení o studiu. Pokud jde o zpětné vyřízení této dávky, tak je to možné maximálně 3 měsíce zpětně od data podání žádosti.

U veškerých sociálních dávek jsou manželé posuzováni vždy společně, a jestliže má příjem jen jeden z nich, tak se dávka pomoci v hmotné nouzi posuzuje jen z tohoto jediného příjmu. Životní minimum 2 dospělých činí 5 970 Kč. Proto, např. manželka, která nepobírá žádný příjem je finančně odkázaná na svého manžela, který má příjem nad životní minimum. Manželka v tomto případě pak nemá nárok na žádné sociální dávky.