INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Vedlejší podnikání při zaměstnání

30.5.2013

Možnost přivydělat si při zaměstnání nějaké peníze navíc, láká mnoho lidí. Jsou mezi nimi ti, kteří v této variantě spatřují možnost seberealizace, které se jim nedostává na pracovní pozici. Jiné k tomu nutí finanční situace. Jaká jsou úskalí tohoto způsobu přilepšení a jaké povinnosti sebou přináší?

První povinností je tzv. informační povinnost zaměstnance vůči zaměstnavateli. Ta platí v případě, že zaměstnanec chce provozovat tuto vedlejší činnost ve stejném oboru, jako je zaměstnán. Česká legislativní úprava, zákoník práce, navíc vyžaduje předchozí, písemný souhlas zaměstnavatele s plánovaným vedlejším podnikáním zaměstnance. Tato povinnost platí i pro zaměstnání v řadách policejních složek, armády, soudů, ministerstev, státních institucí. Pokud je vedlejší činnost zcela mimo obor podnikání, například když je zaměstnancem firmy zabývající se informačními technologiemi a současně provozuje malou vinotéku, je toto v pořádku a nemusí hlásit zaměstnavateli nic ani žádat předchozí souhlas.

Před vlastním zahájením vedlejšího podnikání je třeba pečlivě zvážit, zda je toto vůbec ve Vašich časových možnostech. Zaměstnavatel jistě nebude tolerovat pozdní příchody do práce, nebo naopak brzké odchody. Vnitřní předpis firmy, kde zaměstnanec pracuje, dále stanovuje pravidla využívání technických prostředků firmy k soukromým účelům. K použití například firemního notebooku nebo telefonu je třeba předchozí souhlas zaměstnavatele.

Další povinností, která se zahájením vedlejšího podnikání souvisí, je registrační povinnost. Tu lze provést na příslušném živnostenském úřadě, kde žadateli vydají po splnění podmínek, živnostenský list. Co se týče placení dávek na sociální zabezpečení, stačí pouze nahlásit, že činnost, kterou provozujete, je činností vedlejší. Tato skutečnost je důležitá pro stanovení výše záloh. V případě zdravotního pojištění se žádné zálohy z příjmů vznikajících vedlejší činností, neplatí.

Další povinností, jako u každého podnikání, je povinnost odevzdat každoročně daňové přiznání na příslušném finančním úřadě.

Otázkou tedy zůstává, nakolik je takové vedlejší podnikání přínosné. Zda se nevyplatí trávit volný čas spíše s rodinou. Pokud však je vedlejší činnost něčím, co dává Vašemu životu tolik potřebný směr a rodina Vás v tomto kroku podporuje, neváhejte.