INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Tržby vyloučené z EET

7.12.2017

Vláda na návrh ministerstva financí rozhodla, že udělí výjimku z elektronické evidence tržeb. EET se nebude vztahovat na nevidomé a hluchoslepé podnikatele. Jedná se o až tři tisíce podnikatelů. EET se ani nedotkne předvánočních prodejů ryb.

Pro zrakově postižené je v současnosti ovládání registračních pokladem téměř nemožné. Na trhu neexistuje kasa, která by šla ovládat hlasem. „Výjimky z EET pro takto postižené lidi projednala vláda na můj návrh. Jsou to například ladiči pian nebo maséři. Elektronická evidence tržeb by těmto lidem znemožnila podnikání,“ řekl ministr pro lidská práva Jan Chvojka (ČSSD). Výjimka pro nevidomé a hluchoslepé podnikatele by měla být pouze dočasná. Čeká se na to, až budou na trhu k dispozici pokladní systémy, které umožní práci těžce zrakově postižených.

Evidovat tržby nebude muset podnikatel pokud:

  • je mu přiznán nárok na průkaz ZTP/P z důvodu úplné nebo praktické nevidomosti nebo těžké hluchoslepoty,
  • zároveň provozuje podnikatelskou činnost bez zaměstnanců a spolupracujících osob (podle zákona o daních z příjmů), ledaže tyto osoby splňují podmínku podle předchozího bodu,
  • a který zároveň není společníkem společnosti, z jejíž činnosti tržba plyne, ledaže všichni společníci společnosti splňují podmínku uvedenou v prvním bodě,
  • a který zároveň tuto tržbu přijímá sám, nebo prostřednictvím zaměstnance, spolupracující osoby nebo společníka společnosti, kteří splňují podmínku v prvním bodě.

Elektronická evidence tržeb se nebude ani vztahovat na tržby poplatníků z prodeje sladkovodních ryb a souvisejících služeb spotřebiteli. Výjimka z EET se bude týkat tržeb uskutečněných v období od 14. do 24. prosince. Toto osvobození má omezenou platnost do 31.12.2019.

Další plánované výjimky (návrh Senátu) z EET zatím neprošly legislativním procesem. Senát navrhuje, že by se evidence tržeb neměla dotknout poskytovatelů sociálních služeb, které nejsou příspěvkovou organizací, dále zdravotnických zařízení poskytující ambulantní péčí a zdravotnického zařízení poskytujícího lůžkovou péči, který není příspěvkovou organizací.