INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Solidární daň v roce 2020

12.12.2019

Ten, kdo má vyšší příjmy, pravděpodobně platí solidární daň. V loňském roce na solidární dani lidé zaplatili více než 5,5 miliardy korun.

Solidární daň byla zavedena v roce 2013 jako reakce na hospodářskou krizi. Je stanovena hranice, od jaké vzniká povinnost za rok nebo za měsíc daň platit. Pokud tento limit přesáhnete, budete muset kromě klasické daně z příjmu, která činí 15 %, platit ještě tuto solidární daň. Výpočet solidární daně se provádí z kladného rozdílu příjmů a průměrné mzdy. Jedná se tedy o součet příjmů zahrnované do dílčího základu daně ze závislé činnosti a do dílčího základu daně ze samostatné výdělečné činnosti. Poté se odečte čtyřiceti osmi násobek průměrné mzdy v daném období. V příštím roce se limit pro platbu solidární daně zvyšuje (změna průměrné mzdy), sazba daně zůstává stejná.

Solidární dani podléhají pouze rozhodné příjmy ze zaměstnání a samostatné výdělečné činnosti nad limit. Do rozhodných příjmů se nezapočítávají pasivní příjmy, což jsou například příjmy z pronájmu, kapitálové příjmy či ostatní daňové příjmy. Solidární daň se u zaměstnance počítá z hrubé mzdy. U osoby samostatně výdělečně činní pak z „čistého“ zisku, což je příjem ponížený o výdaje bez ohledu na to, zdali byly využity skutečné náklady anebo výdajový paušál.

Z příjmu se odvádí 7-mi procentní solidární daň, pokud hrubá mzda v daném měsíci překročí 1/12 limitu pro platbu solidární daně. V letošním roce byl stanoven limit 130 796 korun, pro celý kalendářní rok 2019 je tak limitem pro platbu solidární daně částka 1 569 552 korun. V příštím roce bude limit 139 340 korun, za celý rok pak bude limitem částka 1 672 080 korun. Někteří zaměstnanci mají například vlivem prémií výjimečně vysokou hrubou mzdu a v některém měsíci tak musí zaplatit solidární daň. Jestliže jim ovšem nevzniká roční povinnost platby solidární daně, obdrží odvedenou solidární daň během roku zpět.

Živnostníci podávají daňové přiznání každoročně, zaměstnanci ovšem tuto povinnost nemají (pokud si nepřivydělávají samostatně výdělečnou činností). Je ovšem nutné vzít v potaz to, že pokud jste zaměstnancem a spadá na vás povinnost zaplatit solidární daň, přiznání podat musíte.

V budoucnu se hovoří o zrušení solidární daně i se superhrubou mzdou. Již v roce 2018 chtěla politická strana ODS solidární daň zrušit, návrh ovšem neprošel