INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Sociální a zdravotní pojištění v roce 2017

25.10.2016

Osoby samostatně výdělečně činné podnikající na hlavní činnost musí na sociální a zdravotní pojištění odvádět měsíční zálohy. Zálohy živnostníků na sociální a zdravotní pojištění v příštím roce porostou a v dnešním článku si můžete přečíst o kolik.

Výše záloh na pojištění se vypočítává dle dosaženého hrubého zisku v předchozím období, avšak platí to, že musí být placena alespoň minimální měsíční záloha do 20. dne následujícího období. V případě zdravotního pojištění musí být platba připsána nejpozději do 8. dne následujícího období.

Při určení minimálních záloh na rok 2017 se vychází z údajů za rok 2015 s tím, že všeobecný vyměřovací základ za rok 2015 je stanoven na základě statistických údajů za rok 2015 a přepočítací koeficient je stanoven na základě statistických údajů za první pololetí roku 2016 a vyjadřuje nárůst průměrných mezd za toto období. Součin všeobecného vyměřovacího základu a přepočítacího koeficientu za rok 2015 tvoří předpokládanou průměrnou mzdu za rok 2017, ze které se vychází i pro stanovení důchodů.

Pro výpočet záloh pro stanovení záloh na příští rok se tedy vychází se všeobecného vyměřovacího základu, který činí 27 156 korun, přepočítacího koeficientu 1,0396 a průměrné mzdy, která činí 28 232 korun (součin vyměřovacího základu a přepočítacího koeficientu).

Zálohy je samozřejmě možné stanovit i vyšší. Vyměřovací základ je však nutné stanovit tak, aby to byla alespoň polovina našeho daňového základu za předchozí rok a zároveň více než minimální vyměřovací základ a méně než maximální vyměřovací základ.

Minimální záloha na sociální pojištění se v příštím roce zvýší o 89 korun ze současných 1 972 korun na 2 061 korun. Pro samostatnou činnost vedlejší vzrostou zálohy ze současných 789 korun na 825 korun. Minimální záloha na zdravotní pojištění vzroste o 83 korun, než je tomu v roce 2016. Nová minimální záloha na zdravotní pojištění tedy bude činit 1 906 korun.

V případě, že si podnikáním pouze přivyděláváte, nic se nemění. Minimální vyměřovací základ pro výkon vedlejší samostatné výdělečné činnosti není stanoven a na tyto OSVČ se tak nevztahuje povinnost platit minimální měsíční zálohy na zdravotní pojištění. Toto pojištění se zaplatí až za celý rok dle skutečně dosaženého hrubého zisku.