INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Snížení daní díky podpoře vzdělání

12.3.2014

Jestliže hledáte kvalitní zaměstnance v řadách studentů, je možné již od roku 2011 do daňových nákladů zahrnout také motivační příspěvek na vzdělání budoucího zaměstnance. Od letošního roku se výše daňově uznatelného motivačního příspěvku výrazně zvyšuje.

Takzvaný motivační příspěvek je obsažen v zákoně o daních z příjmů. Tento příspěvek může být poskytnut na základě smluvního vztahu mezi poplatníkem (společností) a studentem připravujícím se na výkon profese pro poplatníka (může jím být i vlastní dítě).

Motivačním příspěvkem se rozumí:

  • Stipendium
  • Příspěvek na stravování, na ubytování a na vzdělávání ve vzdělávacích zařízeních související s budoucím výkonem profese
  • Příspěvek na jízdné v prostředcích hromadné dopravy do místa vzdělávání 
  • Příspěvek na pořízení osobních ochranných prostředků a pomůcek poskytovaných nad rámec zvláštních právních předpisů.

Motivační příspěvek je daňově uznatelný do výše 5 000 korun měsíčně, v případě studenta vysoké školy do výše 10 000 korun měsíčně (do minulého roku pouze 2 000 a 5 000 korun měsíčně). Ročně tedy tento daňově uznatelný náklad představuje až 60 000 nebo 120 000 korun. Částka (příspěvek) přesahující tento limit nebude považována za daňový výdaj.

Studentův příjem plynoucí v souvislosti s budoucím výkonem profese podléhá zdanění. Jestliže ovšem student podepíše prohlášení k dani, po odečtení základní slevy (případně slevy na studium) se mu daňová povinnost zcela eliminuje. Pojistné na veřejné zdravotní pojištění plynoucí z příjmů z motivačního příspěvku na vzdělání budoucích zaměstnanců se neodvádí. Žáci a studenti nebudou platit ani sociální pojištění.

Další možností jak snížit základ daně podporou vzdělání je odpočet na podporu pořízení majetku na odborné vzdělávání ve výši 50 % nebo 110 % vstupní ceny majetku pořízeného, a alespoň částečně využívaného pro účely odborného vzdělávání.  Je možné uplatnit i odpočet na podporu výdajů vynaložených na žáka nebo studenta v rámci odborného vzdělávání – 200 korun za hodinu praktického vyučování, odborné praxe a vzdělávací činnosti v rámci části akreditovaného studijního programu vysoké školy.