INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Služební auto

7.6.2018

Služební auto je čím dál oblíbenějším a vyhledávanějším zaměstnaneckým benefitem. V České republice je míra nezaměstnanosti téměř nejnižší za posledních několik let, nicméně pouze malé procento firem služební auto jako bonus pro své zaměstnance využívá. V dnešním článku si shrneme podmínky k využívání tohoto benefitu.

Agentura Médea Research provedla výzkum, ze kterého vyplývá, že by o firemní vůz mělo zájem až 60 procent z dotazovaných zaměstnanců (výzkumu se účastnilo celkem 590 respondentů). V některých firmách si zaměstnanci mohou sami vybírat, jaké auto ve formě benefitu dostanou k dispozici, jinde je tomu naopak.

Firemní automobil je ve vlastnictví dané firmy a zaměstnanec ho používá pro služební cestu. Náklady na automobil hradí firma (např. opravy, pojistné, pohonné hmoty apod.). Plátci DPH mají nárok na odpočet DPH zmíněných výdajů. Firma si dále může uplatnit odpisy automobilu, či případné úroky z úvěru na pořízení automobilu.

Pokud zaměstnavatel poskytuje firemní vozidlo zaměstnanci i pro soukromé účely, nahlíží se na automobil jako na nepeněžní příjem, který se daní a zvyšuje tak zaměstnanci základ pro výpočet daně a pojištění. Za každý měsíc se zaměstnanci zvyšuje jeho hrubá mzda o částku ve výši 1 % z pořizovací ceny vozidla. V případě, že jedno vozidlo využívá více zaměstnanců, částka se „dodaňuje“ všem a nebere se v potaz, zda služební automobil opravdu využili. Zaměstnavatel může poskytovat zaměstnanci automobil i za úplatu (v tomto případě se dodanění nepoužije).

Firma si i může automobil pronajmout formou finančního leasingu, operativního nájmu atd. Do nákladů se potom započítává nájemné, které si pronajímatel za půjčení stanoví. Firma bude muset hradit silniční daň, pokud je zapsána jako provozovatel vozidla v technickém průkazu).

V případě, že je auto pronajato přes leasingovou smlouvu a následně společností odkoupeno, stále se zvyšuje hrubá mzda o 1 % z původní pořizovací ceny vozidla, za kterou ho koupila leasingová společnost. Minimální částka, která se dodaňuje je 1 000 korun.