INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Sdílení pracovních míst

9.1.2020

Vláda schválila návrh novely zákoníku práce, která by měla přinést mnoho novinek. Nejdůležitější změny se týkají výpočtu nároku na dovolenou a zavedení sdíleného pracovního místa. Návrh čeká na schválení poslanců.

Od roku 2021 by mělo dojít k vytvoření sdílení pracovních míst. V novele jsou daná jasná pravidla pro situace, kdy se více zaměstnanců dělí o stejné pracovní místo, přičemž pracovní dobu (vzájemné střídání) si průběžně rozdělují mezi sebou. Cílem je zlepšení zaměstnávání žen s malými dětmi nebo seniorů. V porovnání s jinými státy Evropské unie je totiž Česká republika pozadu v zaměstnávání žen na částečné úvazky.

„V České republice je zhruba deset procent žen zaměstnaných na částečný úvazek, průměr EU činí 24,5 procenta a v Německu dokonce až 37,9 procenta,“ řekla pedagožka a členka Českomoravské asociace podnikatelek a manažerek Anna Putnová.

Dle vlády by se tedy mělo i v České republice vytvořit více sdílených pracovních míst. „Chtěla bych, až se bude vyjednávat nové programové období, aby zaměstnavatelé byli motivováni ke zřizování těchto částečných úvazků dotacemi na to, aby se jim pokryly náklady se zřizováním těchto sdílených pracovních míst,“ řekla před jednáním kabinetu ministryně práce Jana Maláčová (ČSSD). Na vytváření sdílených pracovních míst by se mohly využít i evropské fondy. Motivací firem by mohlo být i snížení odvodů.

Kromě sdílených pracovních míst i novela upravuje spravedlivější nárok na dovolenou. Výpočet dovolené má nově vycházet z odpracovaných hodin, nikoliv z odpracovaných dnů. Změna ve výpočtu by se měla dotknout zaměstnanců s nepravidelnou pracovní dobou, jejichž pracovní den není pokaždé stejně dlouhý.

Novela zvyšuje i jednorázové odškodnění pozůstalých po člověku, který zemřel v důsledku pracovního úrazu nebo nemoci z povolání, a úhradu za zřízení pomníku či desky. Dle nynější právní úpravy náleží pozůstalým po zaměstnanci jednorázové odškodnění ve výši 240 tisíc korun a na náklady na pořízení pomníku ve výši 40 tisíc korun. Nově by měly být tyto částky navázány na průměrnou mzdu. Finanční náhrada v případě úmrtí byla navržena jako dvacetinásobek průměrné mzdy, což dnes odpovídá zhruba 720 tisícům korun. Co se týče pomníku, navrhuje se jeden a půlnásobek průměrného výdělku.