INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Schválení návrhu zákona o centrální evidenci účtů

9.2.2016

Vláda schválila návrh zákona o centrální evidenci účtů vedených u bank a záložen. Návrh zákona vychází z dohody ministerstva a České národní banky. Je to další nástroj v boji proti daňovým únikům, jehož cílem je mít všechny existující účty jak fyzických, tak právnických osob u bank a družstevních záložen na jednom místě.

Evidenci účtu by měla spravovat Česká národní banka a data se minimálně jednou denně budou aktualizovat. Zřízení registru doporučuje nová směrnice Evropské unie a v současnosti je navrhován i v „protiteroristickém balíčku“ Evropské komise. Podobný systém už například funguje ve Francii, Německu a Španělsku.

„Informace v registru budou velmi základní. Budou se evidovat základní identifikační údaje o majiteli, a to jak o fyzických, tak právnických osobách. A samozřejmě o těch, kteří mají dispoziční právo k účtu,“ řekla náměstkyně ministra financí Alena Schillerová.

Zažádat si o informace můžou pouze orgány, které mají ve speciálních zákonech prolomené bankovní tajemství. Jsou to například orgány celní a finanční správy, orgány činné v trestním řízení. Oprávněné orgány budou dotazy podávat elektronicky. Odpovědi mají potom dostávat do datových schránek.

Avšak někteří varují před rizikem únikem dat a například ODS považuje tento záměr za nebezpečný útok na soukromí poctivých lidí. „Centrální registr účtů je prvním krokem k tomu, že bez jakékoli kontroly bude mít řada osob přehled o účtech všech občanů. Vzhledem k tomu, jak často dochází k úniku dat, je to další nebezpečný útok na soukromí slušných a poctivých lidí v rámci boje s daňovými podvody,“ uvedl předseda ODS Petr Fiala.

Evidence by dle ministerstva financí neměla obsahovat jakékoli informace o stavu účtu nebo o pohybech na účtu. Dle něj by tím mělo odpadnout plošné dotazování desítek institucí jako je tomu v současnosti, měla by se výrazně zvýšit rychlost přístupu k informacím a mělo by se minimalizovat riziko úniku informací v citlivých kauzách.

Informační systém by měla vytvořit centrální banka a jeho následný provoz by byla na náklady státu. Náklady na vybudování systému by měly být zhruba ve výši 12 miliónů korun a roční náklady na provoz šest až osm miliónů korun.