INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Sankce spojené s daňovým přiznáním

24.4.2024

Za nesplnění povinnosti nebo zpoždění týkající se daňového přiznání hrozí pokuty a penále. V dnešním článku se na ně zaměříme.

OSVČ musí podat přiznání k dani z příjmů fyzických osob, pokud jejich roční příjmy přesáhly 50 tisíc korun, pokud se nejedná o příjmy od daně osvobozené nebo příjmy, z nichž je daň vybírána srážkou podle zvláštní sazby daně. Daňové přiznání se podává i při vykázání daňové ztráty. V případě, že měl podnikatel v daném roce i příjmy ze zaměstnání, snižuje se limit na 20 tisíc korun.

Všichni podnikatelé musí podat přiznání výhradně elektronickou cestou, a to vzhledem k povinnému zavedení datových schránek. Výjimkou jsou lidé, kteří jsou v režimu paušální daně a nemusí podávat daňové přiznání. Na elektronické podání daňového přiznání máte čas do 2. května. V případě využití služeb daňového poradce si lze termín prodloužit do 1. července. V papírové podobě mělo být přiznání odevzdáno do 2. dubna. Platba daně musí být provedena ve stejném termínu jako pro podání přiznání.

Při nedodržení termínu, vám finanční úřad vyměří sankci ve výši 0,05 % stanovené daně za každý den prodlení, maximálně však 5 % stanovené daně. Sankce se platí jak za pozdní podání, tak za nedoplacení nedoplatku v daném termínu nebo za špatnou formu přiznání. Celkově pokuta nemůže přesáhnout částku 300 tisíc korun. Malé zpoždění při podání přiznání se toleruje. Pokud přiznání plátce odevzdá do pěti pracovních dnů po termínu, pokuta mu nebude předepsána. Pokuta bude i prominuta, pokud je nižší než 1 000 korun.

Jestliže poplatník nepodal přiznání předepsaným způsobem, finanční úřad ho nejprve vyzve, aby ve stanovené lhůtě odstranil vady v podání. Když na tuto výzvu nebude reagovat, vzniká mu ze zákona povinnost uhradit pokutu ve výši 1 000 korun. Tato pokuta může být navýšena až na 50 000 korun, pokud poplatník neodstraní vady podání a tato skutečnost závažně ztěžuje správu daní.

Finanční správa nebude pokutovat živnostníky starší 70 let, kteří podají daňové přiznání v papírové formě a ne elektronicky.