INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Růst náhrad za ztrátu výdělku po úrazu či nemoci

14.12.2017

Od ledna se zvednou náhrady za ztrátu výdělku po pracovním úrazu či po nemoci z povolání. Tyto náhrady se zvednou i pro pozůstalé pro zemřelých pracovnících. Zvýšení náhrad schválila vláda na návrh ministerstva práce. Státní rozpočet by zvýšení náhrad mělo vyjít na 620 000 korun. Od pojišťoven, u nichž mají zaměstnavatelé zákonné pojištění odpovědnosti za škodu při pracovním úrazu nebo za nemoc z povolání, by to bylo asi 138 miliónů korun.

Pracovní úraz či nemoc z povolání sebou obvykle nese řadu problémů. Většinou se jedná o přechod zaměstnance na hůře placenou práci, nebo dokonce poškozený ztratí schopnost pracovat a vydělávat si. Zaměstnanci se v takovém případě pravidelně přiznává odškodnění ve výši rozdílu mezi průměrným výdělkem před vznikem škody a výdělkem v současném povolání, a to s připočtením případného invalidního důchodu pobíraného z téhož důvodu.

Náhrada za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti přísluší zaměstnanci nejdéle do konce kalendářního měsíce, ve kterém dovrší 65 let věku nebo důchodový věk. Náhradu za ztrátu na výdělku přísluší i zaměstnanci, který je veden v evidenci uchazečů o zaměstnání. Pokud ovšem zaměstnanec bez vážných důvodů odmítne nastoupit do práce, která mu byla zajištěna zaměstnavatelem, přísluší mu náhrada za ztrátu na výdělku pouze ve výši rozdílu mezi průměrným výdělkem před vznikem škody a průměrným výdělkem, kterého mohl dosáhnout na práci, která mu byla zajištěna.

Příslušnou náhradu vláda každoročně valorizuje. Od začátku roku 2018 se náhrady zvýší o 3,5 procenta, což odráží růst důchodů.  Podobně by se mělo postupovat i u náhrad pro pozůstalé po člověku, který zemřel v práci či po nemoci z povolání. Jeho někdejší průměrný výdělek by se taktéž měl zvednou o 3,5 procenta. Pokud zemřelý živil jednu osobu, náhrada se rovná polovině průměrného příjmu. U více vyživovaných se jedná o 80 procent. Valorizace proběhne automaticky, není tedy nutné podávat žádost zaměstnance nebo pozůstalého.  Odbory ovšem návrh kritizují. Dle nich se by se v náhradách mel více odrážet růst mezd, takže by se měly zvýšit aspoň o pět procent.