INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Ručení za DPH potřetí odloženo nebude

9.12.2013

Již dvakrát odložené ručení za DPH se potřetí odkládat nebude. Podnikatelé tak budou muset od nového roku ručit za DPH a kontrolovat, zda neplatí zdanitelné plnění poskytovateli plnění na jiný účet, než je účet tohoto poskytovatele zveřejněný správcem daně. Firmám tak od ledna 2014 přibude další byrokratická zátěž.

V principu jde o to, že podnikatelé budou mít povinnost uvádět v přihlášce k registraci své účty používané pro ekonomickou činnost. Jakmile některý podnikatel použije při své činnosti jiné účty, bude za něj muset příjemce plnění ručit za daň, dokud ji tento poskytovatel plnění nezaplatí. Čísla bankovních účtů jsou podnikatelé povinni registrovat a kontrolovat v Registru plátců DPH na webových stránkách Finanční správy – Daňového portálu.

Nutnost kontroly čísla účtů fakticky přinesla loňská novela zákona o dani z přidané hodnoty, která rozšířila ručení příjemců zdanitelného plnění za nezaplacenou daň z tohoto plnění.

Zákon o DPH § 109 odst. 2 písm. c) konkrétně stanovuje:

(2) Příjemce zdanitelného plnění ručí také za nezaplacenou daň z tohoto plnění, pokud je úplata za toto plnění

c) poskytnuta zcela nebo zčásti bezhotovostním převodem na jiný účet než účet poskytovatele zdanitelného plnění, který je správcem daně zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Novela vznikla především z důvodu povinné implementace evropských směrnic a jejím záměrem je snaha zamezit daňovým únikům nebo je alespoň ztížit. Generální finanční ředitelství se toho však snaží dosáhnout takovým způsobem, že přenáší odpovědnost na daňového plátce, který by měl ručit za někoho jiného, přestože průběh finančních prostředků probíhal v dobré víře.

Původně měla tato změna platit již od dubna 2013, Finanční správa ji však odložila na konec roku, čímž chtěla poskytnout podnikatelské veřejnosti širší časový prostor, aby si mohla v praxi aplikaci k ověřování účtů osvojit.

26. listopadu však mluvčí Generálního finančního ředitelství, Ing. Petra Petlachová, potvrdila, že změna skutečně začne platit již od 1. 1. 2014 a ručení za nezaplacenou daň bude aplikováno v plném rozsahu.