INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Rozšíření paušální daně

14.10.2016

V současnosti mohou o paušální daň pouze požádat podnikatelé bez zaměstnanců a vedlejších příjmů. Paušální daň využívá jen malý počet podnikatelů – asi padesát. Toto omezení chce ministerstvo financí změnit s platností již od roku 2017.

Podnikatel se bude moci dohodnout dopředu s Finančním úřadem na výši zaplacené daně z příjmů. Za určitých okolností je toto možné již dnes, nicméně tuto možnost využívá jen velmi málo podnikatelů. Důvodem je velmi malé povědomí o této možnosti a především legislativní bariéry. Ministerstvo financí tak chce snížit podnikatelům administrativu, uspořit čas, náklady a také jim poskytnout možnost lepšího plánování finančních toků.

Nyní musí být žádost na úřad podána do 31.ledna zdaňovacího období, kdy chce podnikatel paušální daň uplatnit. Daň se následně musí dohodnout se správcem daně a musí činit nejméně 600 korun. O paušální daň může zažádat podnikatel, který nemá za předchozí tři zdaňovací období příjmy vyšší než 5 miliónů korun.

Od příštího roku by mohli o paušální daň požádat i ti, kteří mají zaměstnance, či mají kromě podnikatelských příjmů i příjmy ze závislé činnosti. Podnikatel musí finančnímu úřadu předložit své příjmy z minulosti a i očekávané budoucí příjmy na daný rok. Finanční úřad následně posuzuje, zda jsou údaje relevantní.

Dle ministerstva je paušální daň například pozitivní v tom, že podnikatel zná dopředu svou stanovenou daňovou povinnost, nemusí vytvářet finanční rezervu na budoucí zaplacení daně a nehrozí riziko omylu při vyplňování daňového přiznání.

Finanční správa i navrhuje podávat přiznání k dani z příjmů fyzických osob od zdaňovacího období roku 2016 na novém tiskopise. Tiskopis by měl mít pouze dvě strany.  Doposud zhruba 900 000 poplatníků bylo nuceno podávat přiznání na tiskopise čtyřstránkovém. Poplatníci s příjmy ze závislé činnosti (zaměstnání) by tedy mohli podat přiznání na zjednodušený a přehledný tiskopis.