INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Rozdíly mezi platy u žen a u mužů

22.7.2015

Pro většinu českých žen platí to, že čím vyšší vzdělání a postavení v zaměstnání, tím horší je jejich plat ve srovnání s muži ve stejné funkci. Sociologický ústav a společnost Gender Studies (GS) provedl výzkum týkající se rozdílů v odměňování mužů a žen v produktivním věku.

I dle dat Českého statistického ústavu a Eurostatu Česká republika dopadla jako pátá nejhorší země v Evropě, kde ženy berou minimálně o pětinu nižší plat. Rozdíly v platech lze najít prakticky v každé evropské zemi. Nicméně v evropských zemích v Unii se rozdíly pomalu snižují, v České republice se naopak rozdíly zvyšují.

S vyšším vzděláním a vyššími pozicemi se propast mezi výdělky mužů a žen ještě zvětšuje. V průměru si ženy s maturitou vydělají o pětinu méně než muži s maturitou. Avšak vysokoškolsky vzdělané ženy dostanou průměrně až o třicet procent méně peněz než vysokoškoláci.

Dle zprávy Gender studies je nižší příjem žen spojen s tím, že většinou pracují v hůře placených oborech. Zaměstnavatelé se většinou drží zažitých představ – ženy berou jako pečovatelky, muže pak jako živitele. Ženy obvykle při nástupu dostanou nižší plat. Velkou roli na výši platu hraje i mateřská dovolená, kdy ženy kvůli dětem na několik let vypadnou z trhu práce. Profese jako například lékařky či vědkyně jsou na tom dle odborníků nejhůře, neboť po návratu z rodičovské musejí ženy začínat od začátku.

Po mateřské dovolené se ženy většinou vracejí na místo za stejný plat, jako před nástupem na mateřskou dovolenou. Jejich kolegové si ovšem za tu dobu již polepšili. Pracovnice, které byly na rodičovské, už je pak většinou platově nikdy nedoženou. Dle Evropské unie prostřednictvím Evropského sociálního fondu se mohou kraje i organizace hlásit o dotace s projekty, které by měly pomoci ženám vracet se dříve do práce a bojovat s příjmy srovnatelné s muži.

„Jde například o školky, které by přijímaly děti už od dvou let, nebo programy podporující flexibilní úvazky. Zaměstnavatelé by měli být podporováni v tom, aby se jim vyplatilo zaměstnávat i lidi na částečné úvazky. Takovým projektům by mělo být uhrazeno 80 procent nákladů a dvacet by představovalo jejich spolufinancování,“ prohlásila projektová manažerka Gender Studies Klára Čmolíková Cozlová.
Na částečný úvazek v České republice pracuje 9,5 % žen, zatímco v Evropské unii je průměr 32 % žen.