INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Roční zúčtování za rok 2014

5.2.2015

Nastává čas pro roční zúčtování daně za rok 2014. Zaměstnanec, který ve zdaňovacím období pobíral mzdu pouze od jednoho zaměstnavatele nebo od více plátců daně (zaměstnavatelů) postupně, má nárok na provedení ročního zúčtování daně u zaměstnavatele. Podmínkou je, že podepsal u těchto plátců prohlášení k dani a požádal o provedení ročního zúčtování písemně nejpozději do 15. února. Do této lhůty může i dodatečně podepsat Prohlášení k dani u posledního plátce mzdy.

Plátce daně má povinnost vypočítat daň a provést roční zúčtování záloh a daňového zvýhodnění nejpozději do 31. března po uplynutí zdaňovacího období z úhrnu mezd zúčtovaných nebo vyplacených poplatníkovi všemi plátci postupně, a to včetně mezd zúčtovaných nebo vyplacených poplatníkovi těmito plátci dodatečně v době, kdy poplatník pro ně již nevykonával závislou činnost nebo funkci.

Jak se vypočítá daň a provede roční zúčtování? Zaměstnavatel od základu daně (superhrubé mzdy) odečte nezdanitelné částky základu daně a zaokrouhlí na celé stokoruny směrem dolů a vypočte 15% daň. Daň sníží o slevy na dani a od této daně odečte případné daňové zvýhodnění. Nezdanitelné částky základu daně například tvoří bezúplatná plnění, úroky, penzijní připojištění a penzijní spoření, životní pojištění, příspěvky na odbory, úhrady za zkoušky ověřující další vzdělávání.

Poté se vypočtená daň porovná s úhrnem sražených záloh na daň po slevě, daňový bonus se porovná s již vyplacenými měsíčními daňovými bonusy. Pokud je výsledkem přeplatek (případně doplatek na daňovém bonusu) vyplatí se, pokud je vyšší než 50 korun. Případný nedoplatek na dani se zaměstnancům nesráží.

Přeplatek z ročního zúčtování se vrací nejpozději při zúčtování mzdy za měsíc březen po uplynutí zdaňovacího období (tedy v březnové výplatě vyplacené zaměstnancům v měsíci dubnu).

U zaměstnance, který má povinnost si podat daňové přiznání, nelze provést roční zúčtování daně. Povinnost podat daňové přiznání mají například zaměstnanci, kteří mají i jiné příjmy, nebo mají současně více zaměstnání a v dalších zaměstnáních nejsou příjmy zdaněné srážkovou daní.

Požádat o roční zúčtování daně tedy může ten, kdo:

  • není povinen podat přiznání k dani z příjmů fyzických osob,
  • kromě mzdy od jednoho nebo více plátců postupně neměl v uplynulém roce jiné zdanitelné příjmy podle § 7–10 zákona o daních z příjmů vyšší než 6 000 korun,
  • pobíral zdanitelné příjmy (kromě příjmů zdanitelných srážkovou daní) pouze od jednoho plátce nebo od více plátců postupně (jména plátců, tj. předchozích zaměstnavatelů v tiskopisu Prohlášení uvede).