INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Reforma důchodů

22.8.2023

Vláda přestavila novou důchodovou reformu. V dnešním článku si shrneme změny, které se chystají.

Důchodový věk se bude postupně zvyšovat
Od roku 2031 dojde k prodloužení věku odchodu do důchodu. V současnosti je hranice pro odchod do důchodu 65 let. Hranice se bude upravovat postupně, podle průměrné doby dožití. Dle ministerstva práce a sociálních věcí musí doba strávená v důchodu zůstat pro budoucí generace stejná, tedy přibližně 21,5 roku.

Úprava valorizace důchodů
V současnosti se důchody valorizují podle inflace a růstu reálných cen. Po roce 2025 by důchody měly růst pomaleji. Inflace by se měla započítávat stejně, ale dojde k návratu valorizačního pravidla pro zápočet růstu reálných mezd (platilo před rokem 2018). Započítávat se bude jen třetina růstu reálných mezd místo aktuální jedné poloviny jejich růstu.

V případě vysoké inflace by neprobíhaly mimořádné valorizace, ale byl by dočasně vyplácen mimořádný příspěvek.

Omezení předčasných důchodů
Předčasné důchody už nebudou valorizovány. Zkrátí se i doba na maximálně tři roky ze současných pěti let. Do předčasného důchodu bude možné odejít po nejméně 40 letech pojištění. Zaměstnanci, především ti těžce manuálně pracující, kteří ve své práci odpracovali 45 let, budou mít možnost odejít do předčasného důchodu za výhodnějších podmínek.

Změna výpočtu penze
„Aby průměrné nové důchody nerostly rychleji než průměrná mzda, budou upraveny parametry výpočtu nových důchodů. Musí dojít ke zpomalení meziročního nárůstu nově přiznaných důchodů. K těmto změnám dojde postupně v průběhu let 2026 až 2035,“ uvedlo Ministerstvo práce a sociálních věcí.

Ministerstvo práce a sociálních věcí chce tedy postupně snižovat zápočty příjmů při překonání 44 procent průměrné mzdy a mírně snížit procento zápočtu výpočtového základu z nynějších 1,5 procenta. Bude se tak jednat o zpomalení růstu nových důchodů o 150 až 200 korun ročně.