INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Řada obcí letos zvýší daň z nemovitosti

3.2.2015

V letošním roce více než 500 obcí plánuje vybrat více peněz na dani z nemovitých věcí (dříve daň z nemovitosti). Téměř deset procent všech obcí v České republice chce zvýšit daň na základě zákonného koeficientu.  Vybraná daň z nemovitosti představuje příjem pro danou obci a obec má tak možnosti posílit své rozpočty.

Finanční úřady na dani z nemovitosti loni vybraly 9,91 miliardy korun, předloni to bylo 9,85 miliardy korun. Daň z nemovitosti je složena z daně z pozemků a z daně ze staveb jednotek, jejichž sazby se odvíjejí od charakteru nemovitosti. Poté se daň násobí koeficientem stanoveným dle velikosti obce a případně místním koeficientem.

Letos navýšení daně z nemovitých věcí využilo více obcí než v loňském roce. Pokud jste si v předcházejícím roce pořídili nemovitost, máte nejvyšší čas podat přiznání k dani z nemovitých věcí. Podat přiznání je možné do 2. února, v případě opoždění hrozí sankce minimálně ve výši 200 korun. Úřad za vlastníky vypočítá daň podle nového koeficientu a vlastníci nemovitosti obdrží z finanční správy složenku, na které bude uvedena jejich daňová povinnost za všechny nemovitosti. Daň z nemovitosti je třeba uhradit do konce května.

Nesmíte ani zapomenout na novinku, že pokud máte nebo váš zástupce zpřístupněnou datovou schránku, nebo máte zákonem uloženou povinnosti mít účetní závěrku ověřenou auditorem, jste povinni podat daňové přiznání k dani z nemovitých věcí pouze elektronicky prostřednictvím datové zprávy.

Obce si mohou místní koeficient stanovit od roku 2009 v hodnotě dva, tři, čtyři nebo pět. Lze tak zvýšit sazbu daně u všech nemovitostí s výjimkou orné půdy, chmelnic, vinic, zahrad, ovocných sadů a trvalých travních porostů.

Maximální koeficient ve výši pět využije sedmnáct obcí (jedná se například o Temelín, Dukovany a Boží Dar). Největší počet obcí letos stanovilo místní koeficient v hodnotě dva. Konkrétní sazby daně můžete najít na webové stránce: http://adisreg.mfcr.cz/adistc/adis/idpr_reg/dne/koef/vyhledani.faces