INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Hypotéka a daně

11.10.2018

Od října se zpřísnily podmínky pro schvalování hypoték. Česká národní banka doporučila, aby hypotéka u jednotlivých žadatelů nepřekročila devítinásobek ročního čistého příjmu. Splátka dále nesmí přesáhnout 45 procent čistého měsíčního příjmu. Novými pravidly reaguje ČNB především na vysoké ceny nemovitostí na českém realitním trhu. Česká národní banka se snaží zabránit tomu, aby se v případě ekonomické recese kvůli růstu úrokových sazeb nebo nezaměstnanosti dostaly domácnosti do problémů se splácením úvěrů.

Nové podmínky by dle odhadů měly znemožnit získání hypotéky asi pětině domácností, které by na ni ještě do konce září letošního roku dosáhly. Hypoteční specialista Daniel Horňák toto zpřísnění vysvětlujete na příkladu. „Pokud máme klienta, který dnes žádá o hypotéku ve výši tří milionů korun, vychází mu splátka 11 800 měsíčně při úrokové sazbě kolem 2,5 procenta. U jedné z bank mu dnes stačí příjem 22 tisíc čistého. Pokud ten samý klient bude žádat v říjnu, bude potřebovat příjem okolo 30 tisíc měsíčně,“ uvedl.

Daňovou povinnost lze snížit odpočtem zaplacených úroků z hypotéky.  Hranice pro odpočet zůstává stejná. Pokud tedy splácíte úvěr za účelem bytových potřeb, můžete si snížit daňový základ o zaplacené úroky až do výše 300 tisíc korun, což činí daňovou úlevu 45 tisíc. Výše částky, kterou si daňový poplatník může odečíst z daní, závisí na výši úrokové sazby a počtu let dokonce splatnosti hypotéky.

Jak již bylo zmíněno, základ daně si lze snížit odpočtem úroků z úvěrů pouze tehdy, pokud je daným úvěrem řešena tzv. bytová potřeba poplatníka nebo jeho blízkých příbuzných (podmínka není například splněna při pořízení rekreační chaty nebo chalupy, či pokud je úvěr použit na výstavbu nemovitosti v rámci podnikatelské činnosti nebo výstavby za účelem pronájmu).

Zaplacené úroky si mohou odečíst jak zaměstnanci, tak i osoby samostatně výdělečně činné. Aby si poplatník mohl uplatnit nárok na odpočet úroků ze základu daně, musí být účastníkem smlouvy o úvěru, tedy dlužníkem či spoludlužníkem. Daňový odpočet je možný při doložení kopie smlouvy o poskytnutém úvěru (stačí v prvním roce uplatnění). V každém roce je potom nutné přiložit potvrzení o zaplacených úrocích. Toto potvrzení za uplynulý rok zasílají banky a stavební spořitelny svým klientům vždy začátkem roku.

Jestliže je účastníkem úvěrové smlouvy o financování bytové potřeby více zletilých osob, uplatní úroky buď jedna z nich, nebo každá z nich, a to rovným dílem. Od základu daně poplatníka se odečítá úhrn úroků zaplacených v daném zdaňovacím období. Nerozhoduje, v jaké výši se na úhrnu zaplacených úroků podíleli jednotliví účastníci smlouvy o úvěru.