INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

První nespolehlivý plátce DPH

16.5.2013

Správce daně poprvé rozhodl o označení některých plátců daně z přidané hodnoty jako nespolehlivých. Do dnešního dne byli všichni plátci DPH označeni jako spolehliví plátci. Status plátce DPH můžete zkontrolovat pomocí aplikace Registr plátců DPH.

Podle odhadů ministerstva financí se na seznamu může objevit až 28 tisíc subjektů. Navazovat nebo nadále udržovat obchodní styky s těmito subjekty bude riskantní, protože jejich obchodní partneři budou automaticky ručit za odvedení DPH.

Vzhledem k tomu, že institut nespolehlivého plátce byl připravován značnou dobu, je zjišťování nespolehlivých plátců v tuto chvíli už plně automatizováno v mnoha účetních programech. Toto by mělo identifikaci plátců účetním značně ulehčit a snížit administrativní zátěž.