INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Pronájem nemovitosti přes Airbnb

17.9.2019

V poslední době se finanční správa zaměřila na pronájem různých nemovitostí prostřednictvím internetových platforem jako je například velmi oblíbená Airbnb.

Airbnb je online platforma, které funguje na principu krátkodobých pronájmů. Aplikace je velmi jednoduchá a výhodou je i nízká cena ubytování. Tato Služba Airbnb funguje v České republice od roku 2009.

Poskytovatelé ubytovacích služeb mají ovšem daňové povinnosti. Pracovníci Finanční správy zkontrolovali téměř 7 tisíc daňových subjektů s pozitivním dopadem na státní rozpočet ve výši 35 milionů korun. Finanční správa při své kontrole získává informace o příjmech poplatníků podnikající skrze elektronické platformy a může tak ověřit, zda daňový subjekt splnil nebo nesplnil daňovou povinnost s porovnáním k daňovému přiznání. Pokud se mezi těmito příjmy a částkami uvedenými v daňových přiznáních objevují rozdíly, finanční správa tyto poplatníky oslovila písemnou výzvou k podání řádného nebo dodatečného přiznání.

Dle Finanční správy příjmy z ubytování či přepravy osob získané prostřednictvím internetových platforem typu Airbnb, Booking nebo Uber podléhají dani z příjmů a musí být tak zahrnuty v daňovém přiznání. U fyzických osob je daň ve výši 15 procent z příjmů po odečtení nákladů. Pokud obrat pronajímatele ubytování přesáhne jeden milion korun za posledních 12 měsíců, vzniká mu povinnost se do 15 dnů od uplynutí posledního měsíce zaregistrovat jako plátce DPH.

Poslanci navíc chystají novelu, která zavádí jediný poplatek za ubytování. Tomuto poplatku by měly podléhat všechny krátkodobé pobyty do 60 dnů bez ohledu na místo a účel.  Novela má tak zavést rovné podmínky pro všechny poskytovatele krátkodobého ubytování. „Provozovatelé nabízející ubytování přes digitální platformy mají oproti hoteliérům a dalším ‚tradičním´ poskytovatelům tu výhodu, že nemusí v koncové ceně pobytu zohlednit oba místní ubytovací poplatky. Novela tuto nerovnováhu odstraní. Nový poplatek se totiž dotkne placeného ubytování bez ohledu na to, zda je místo ubytování kolaudováno jako ubytovací zařízení,“ vysvětlila ministryně financí Alena Schillerová.